Завідувач кафедри: Ямненко Юлія Сергіївна


  • Курс: "Теорія інформації та обробка сигналів", «Інтелектуальні системи керування в електроніці», «Наукова робота за темою магістерської дисертації»
  • Каб.: 309
  • Телефон: +38 044 204 8293
  • CV

Професор, доктор технічних наук. 
Завідувач кафедри промислової електроніки КПІ ім. І. Сікорського

Народилася у 1975 р.

Закінчила НТУУ “КПІ”, кваліфікація – магістр за спеціальністю “Промислова електроніка”.

Працювала інженером, асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором кафедри

У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Керування напівпровідниковими перетворювачами з ідентифікацією параметрів», спеціальність 05.09.12 «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії»

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Керування системою електроживлення локального об’єкта», спеціальність 05.09.03  «Електротехнічні комплекси та системи»

Здійснює керування кваліфікаційними роботами бакалаврів, магістрів за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами, аспірантів

Голова підкомісії 153 Мікро- та наносистемна техніка. Електроніка Науково-методичної комісії 8 з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікації сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України

Сфера наукових інтересів – Інтелектуальні системи керування генерацією та споживанням електричної енергії у локальних об’єктах з відновлювальними джерелами, SmartGrid та MicroGrid з урахуванням вартісних факторів, передавання та обробка сигналів з використанням дискретних спектральних та вейвлет-перетворень, віртуальний ринок електричної енергії у MicroGrid та SmartGrid, моніторинг фізіологічного стану людини з використанням біотелеметричних сенсорів.

Основні публікації:

12 наукових монографій (автор та співавтор), 9 підручників та електронних підручників, дистанційні електронні курси «Обчислювальна математика» (українською та англійською мовами), «Теорія інформації та обробка сигналів» (українською та англійською мовами), «Основи теорії автоматичного регулювання», «Електронні системи керування та регулювання», «Енергозбереження та енергоефективність».

Більше 140 наукових статей, 12 патентів, 2 свідоцтва про авторське право

Досягнення і визнання:

Лауреат премії НАН України для молодих вчених за роботу „Швидкодіючі алгоритми керування напівпровідниковими перетворювачами з ідентифікацією параметрів” (2001)

Одержувач гранту Президента України для обдарованої молоді за проект „Інтелектуальні системи забезпечення енергозбереження житлових будинків” (2007)

Лауреат Премії Президента України для молодих вчених за наукову працю “Теорія та засоби побудови енергоефективних систем керування електроживленням локальних об’єктів” (2010)

Сторінка в Google Scholar: scholar.google.com.ua/citations?user=ccZN3YIAAAAJ&hl=ru

В системі Intellect: intellect.kaf-pe.kpi.ua/profile/yys2

Авторський профіль у Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55327873500