Професори

Жуйков Валерій Якович


 • Курс: Електроніка
 • Каб.: 115-12
 • Телефон: +38 (044) 204-8122
 • CV

Професор, доктор технічних наук.
Науковий керівник кафедри промислової електроніки, декан факультету електроніки.

Жуйков Валерій Якович 1945 року народження, доктор технічних наук, професор, декан (з 2003р.) факультету електроніки НТУУ „КПІ ім. І. Сікорського”.

Сформував  нові  наукові  напрямки:  1)теорія чисельно-аналітичних та топологічних методів аналізу процесів  та синтезу схем перетворювачів електричної енергії з змінною структурою; 2) випереджувальне керування вентильними перетворювачами; 3) хаотичні процеси в системах силової електроніки.

Є автором і співавтором 423 наукових та методичних робіт, серед яких 19 монографій, 34 підручників, 11 навчальних посібника, 65 авторських свідоцтв і патентів. За досягнення у науковій роботі В.Я. Жуйкова у 1981, 1984, 1987 роках  нагороджено грамотами Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, а у 2001 році знаком Міністерства  освіти і науки України «За наукові досягнення». У 1989 році нагороджений знаком «Изобретатель СССР». Нагороджений дипломами другого ступеня НТУУ „КПІ”: у 2003р. – за монографію; 2005р. – за навчальний посібник; 2011р. – за підручник.  У 1979 році В.Я.Жуйкова нагороджено медаллю Академії наук УРСР з премією для молодих вчених, а в 2002 році премією С.О.Лебедєва за цикл робіт „Елементи теорії та методи побудови напівпровідникових та твердотільних  перетворювачів електроенергії. З 2008р. – Заслужений діяч науки і техніки України.

Професором Жуйковим В.Я.  створена наукова школа з вказаного напрямку. Ним підготовлено 7 докторів та 35 кандидатів технічних наук, з яких 6 – для інших країн. Голова спеціалізованої вченої ради Д26.002.19 НТУ України «КПІ», та член спеціалізованої раді  Інституту Електродинаміки НАН України.  Керівник постійно діючого наукового семінару НАН України  «Напівпровідникові перетворювачі у пристроях промислової електроніки» Голова учбово-методичної комісії Міністерства  освіти і  науки України з напрямку «Електроніка». Професор Жуйков В.Я. співпрацює з закордонними університетами. Виступав з лекціями у Китаї, Польщі, Швеції, Болгарії. Наукові монографії видані у США, Словакії та  в електронному вигляді у Польщі. Член IEEE.

Сторінка в Google Scholar: scholar.google.com.ua/citations?user=zJ-6_EsAAAAJ&hl=uk

(більше…)


ТЕРЕЩЕНКО Тетяна Олександрівна


 • Курс: “Мікропроцесорна техніка”, ”Мікропроцесорні системи”, ”Сучасні напрямки мікропроцесорної та комп’ютерної техніки”
 • Каб.: 313-12
 • Телефон: +38 (044) 204-8122
 • CV

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, професор

Посада професор

Народилась 21.08.1950

Освіта:  вища: закінчила КПІ у 1973 р. за спеціальністю “Промислова електроніка”

Досвід роботи Загальний стаж 45 років, науково-педагогічний – 43

Керує дипломними роботами бакалаврів та магістрів Є науковим керівником аспірантів кафедри

Виконує обов’язки: відповідальна за методичну роботу кафедри

Сфера наукових інтересів: мікропроцесорне керування вентильними перетворювачами на базі симетричного перетворення дискретних функцій.

Основні публікації: всього близька 150, з них основні

 • В.Я. Жуйков, Т.А. Терещенко, Ю.С. Петергеря Дискретные спектральные преобразования на конечных интервалах: учеб. пособие Навчальний посібник К.: НТУУ «КПІ», 2010 (Метод. Совет НТУУ «КПИ» протокол №8 от15.04.2010) – 244 c
 • Мікропроцесорна техніка. Підручник/ В.Я. Жуйков, Т.О. Терещенко, Ямненко Ю.С – 3-тє видання. Перероб і доповн. Доповнене – Київ: «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2015 – 440 с

Інше – Нагороджена медаллю За наукові досягнення, лауреат Республіканської премії Ленінського Комсомолу ім. Миколи Островського в області науки, техніки та виробництва.

Сторінка в Google Scholar: scholar.google.com.ua/citations?user=iJCM46IAAAAJ&hl=ru

В системі Intellect: intellect.kaf-pe.kpi.ua/profile/tto3

(більше…)


РОМАШКО Володимир Якович


 • Курс: “Теорія електричних ланцюгів”, “ Енергетична електроніка”, “Основи інженерного проектування”
 • Каб.: 309-12
 • Телефон: +38 (044) 204-8122
 • CV

Професор, доктор технічних наук.

Народився 1949 р. Закінчив з відзнакою КПІ у 1973 р. Працював інженером, асистентом, ст. викладачем на кафедрі промислової електроніки. У 1982 році захистив кандидатську дисертацію. З 1983 р. працював на посаді доцента. У 2010 році захистив докторську дисертацію «Аналіз режимів роботи перетворювачів електричної енергії методом функцій вільного режиму» за спеціальністю 05.09.12 – Напівпровідникові перетворювачі електроенергії. З 2011 р. працює на посаді професора кафедри промислової електроніки.

Сфера наукових інтересів – дослідження електромагнітних процесів у дискретно-лінійних ланцюгах та застосування цих методів до аналізу електромагнітних процесів в силових електронних пристроях. Підготував та читав курси лекцій зі спеціальних та загальноінженерних дисциплін: “Основи промислової електроніки”, ”Перетворювальна техніка”, “Основи обчислювальної техніки та програмування”, “Теорія електричних кіл”, “Енергетична електроніка”, “Основи інженерного проектування”. Керує магістерськими дисертаціями та дипломними проектами бакалаврів і спеціалістів. Підготував 7 магістрів та 2 х кандидатів наук. Має понад 70 наукових праць, 10 авторських свідоцтв та патентів, є автором монографії та навчального посібника, співавтором чотирьох підручників.

Лауреат двох премій КПІ за кращі підручники, а також премії Науково-технічного товариства радіотехніки, електроніки та зв’зку ім. О.С.Попова.

Сторінка в Google Scholar: scholar.google.com.ua/citations?user=g80S72YAAAAJ&hl=uk

(більше…)