Доценти

ВОЛКІВСЬКИЙ Вадим Борисович


 • Курс: "Інформаційні технології", "Комп'ютерні мережі та системи"
 • Каб.: 407-12
 • Телефон: +38 (044) 204-8122
 • CV

Доцент, кандидат технічних наук. 

Народився 14 жовтня 1979 року в м. Києві. В 1997 році закінчив середню загальноосвітню школу № 251 ім. Хо Ши Міна м. Києва. З 1997 по 2003 роки навчався у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» на факультеті електроніки на кафедрі промислової електроніки, де здобув науковий ступінь магістра в галузі електронні системи та отримав диплом з відзнакою. Лауреат конкурсів на кращу магістерську атестаційну роботу: посів перше місце у конкурсі факультету електроніки та друге місце у конкурсі НТУУ„КПІ”. В 2003 році, перед зарахуванням до аспірантури, працював інженером на протязі 4-х місяців в НДІ Прикладної Електроніки. В листопаді 2006 року закінчив навчання у аспірантурі, а у червні 2007 року захистив дисертаційну роботу “Напівпровідникові перетворювачі з підвищеною ефективністю заряду акумуляторів імпульсними асиметричними струмами” та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук. З 2007 року працює завідувачем учбовою лабораторією обчислювальної техніки факультету електроніки НТУУ „КПІ” та старшим викладачем кафедри промислової електроніки. З вересня 2012 року – доцент кафедри ПЕ.  Сфера наукових інтересів – розробка напівпровідникових перетворювачів з підвищеною ефективністю заряду акумуляторів. Приймав участь у виконанні 6 науково-дослідних робіт. Має 12 наукових робіт, з них 9 статей в фахових наукових виданнях (з них 3 самостійно) та 3 деклараційні патенти України. Брав участь у 6 науково-технічних конференціях.
Керує дипломними бакалаврськими роботами на кафедрі промислової електроніки НТУУ «КПІ».

В сиситемі Intellect: intellect.kaf-pe.kpi.ua/profile/vvb

Сторінка в Google Scholar: scholar.google.com.ua/citations?user=EptWTNcAAAAJ&hl=uk


ВЕРБИЦЬКИЙ Євген Володимирович


 • Курс: «Електронні системи керування і регулювання», «Теорія поля», «Математичне моделювання процесів і систем»
 • Каб.: 401-12
 • Телефон: +38 (044) 204-90-70
 • CV

Доцент, кандидат технічних наук.

Народився  1984р. У 2007 році закінчив з відзнакою НТУУ “КПІ” за спеціальністю «Промислова електроніка». З 2007 р. по 2011 р. працював інженером у ДП «ДержККБ «Луч». З 2011 р. працює на кафедрі промислової електроніки НТУУ “КПІ”. У 2013 році захистив кандидатську дисертацію. Тематика наукової діяльності – проектування перетворювачів електричної енергії, аналіз та синтез систем керування. Читає курси: «Електронні системи керування і регулювання», «Теорія поля», «Математичне моделювання процесів і систем».

Сторінка в Google Scholar: scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=LNlzY0kAAAAJ

В системі Intellect: intellect.kaf-pe.kpi.ua/profile/vev17

(більше…)


ТОДОРЕНКО Віктор Агафонович


 • Курс: “Електромагнітна техніка”, “Мікропроцесорні пристрої керування та обробки інформації”
 • Каб.: 456-5
 • Телефон: +38 (044) 204-8122
 • CV

Доцент, кандидат технічних наук.

Народився 1955 р. Закінчив КПІ 1978 р. за спеціальністю “Промислова електроніка”. Після закінчення інституту працював на кафедрі інженером, старшим науковим співробітником, асистентом, навчався в аспірантурі. Після захисту кандидатської дисертації в 1984 р. працював молодшим науковим співробітником. З 1987 р. до теперішнього часу працює доцентом кафедри промислової електроніки. Читає лекції з курсів “Електромагнітна техніка”, “Мікропроцесорні пристрої керування та обробки інформації”, “Перетворювальні системи”. Займається розробкою та дослідженням силових перетворювальних пристроїв та систем. Має 37 науково-методичних публікацій, 14 авторських свідоцтв.

Сторінка в Google Scholar: scholar.google.com.ua/citations?user=JaGQjNkAAAAJ&hl=ru

В системі Intellect: intellect.kaf-pe.kpi.ua/profile/tva12


ХИЖНЯК Тетяна Андріївна


 • Курс: „Електроніка і схемотехніка”, „Електроніка і мікросхемотехніка”, „Перетворювачі електричного струму”, „Пристрої цифрової електроніки”, „Пристрої аналогової електроніки” (лекції, практичні та лабораторні заняття – факультет електроніки, англійська мова викладання).
 • Каб.: 207-12
 • Телефон: +38 (044) 204-8122
 • CV
Доцент, кандидат технічних наук. 
Заступник декана з навчально-виховної роботи.
Народилась 17.11.1979 р. В 1997 закінчила загальноосвітню школу № 237 міста Києва. В 2003 р. закінчила НТУУ „КПІ”, факультет електроніки, кафедру промислової елекроніки – магістр електроніки за спеціальністю „Електронні системи”. З 01.09.2003р. асистент кафедри промислової елекроніки. В 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат технічних наук за спеціальністю „Напівпровідникові перетворювачі електроенергії”. Тема дисертації „Діагностика напівпровідникових перетворювачів із застосуванням вейвлет-функцій m-ічного аргументу”. З 01.09.2008р. – старший викладач кафедри промислової елекроніки. З 01.09.2009р.  працює на посаді доцента кафедри промислової електроніки. В січні 2011 присвоєно вчене звання доцента кафедри промислової електроніки.
За роки роботи на кафедрі викладала курси: „Основи теорії авторегулювання” (практичні заняття), „Енергетична електроніка” (лабораторні заняття), „Електроніка і схемотехніка” (лекції, лабораторні та практичні заняття – Зварювальний факультет), „Електроніка і мікросхемотехніка” (лекції, лабораторні заняття – Інженерно-хімічний факультет та Теплоенергетичний факультети), „Перетворювачі електричного струму” (лекції, лабораторні заняття – Зварювальний факультет), „Електронні комп’ютерні системи” (комп’ютерний практикум), „Електроніка” (лабораторні заняття – Приладобудівний факультет, Теплоенергетичний факультет), „Електротехніка” (лабораторні заняття – Інженерно-фізичний факультет), „Основи світлотехніки”  та „Основи електроніки” (лекції, практичні та лабораторні заняття – Видавничо-поліграфічний інститут), „Пристрої цифрової електроніки” та „Пристрої аналогової електроніки” (лекції, практичні та лабораторні заняття – факультет електроніки, англійська мова викладання).
З 2002р. член організаційного комітету Міжнародної конференції „Проблеми сучасної електротехніки”. З 2007р. заступник зав. кафедрою з методичної роботи. В 2007р.  та 2009р.переможець конкурсу „Молодий викладач-дослідник” НТУУ „КПІ”. В 2008р. отримала премію НАН України для молодих учених за наукову працю „Застосування дискретних перетворень в задачах керування та діагностики пристроїв енергетичної електроніки”.В 2010р. стала лауреатом премії Президента України для молодих вчених за роботу „Теорія та засоби побудови енергоефективних систем керування електроживленням локальних об’єктів”. Видано 26наукових статей, 1 монографія, 3 навчальні посібники (з них 2 – електронні навчальних посібники), 1 методичні вказівки до виконання  лабораторних робіт. Сфера наукових інтересів: діагностика напівпровідникових перетворювачів, вейвлет-перетворення, дискретні перетворення на кінцевих інтервалах та їх застосування для аналізу процесів у перетворювачах, моделювання перетворювачів електричної енергії в складі великих енергетичних систем.
Сторінка в Google Scholar: scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=0JKDlYEAAAAJ
В системі Intellect: intellect.kaf-pe.kpi.ua/profile/xta

МИКОЛАЄЦЬ Дмитро Анатолійович


 • Курс: "Пристрої відображення і реєстрації інформації", "Системи електроживлення електронної апаратури"
 • Каб.: 313-12
 • Телефон: +38 (044) 204-8122
 • CV

Кандидат технічних наук. 

Народився 1988 р. у місті Києві. В 2005 р. закінчив спеціалізовану школу з поглибленим вивченням інформаційних технологій, того ж року став студентом Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» факультету електроніки кафедри промислової електроніки. У 2011році закінчив НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Електронні системи». 1 березня 2016 році захистив дисертацію на тему “Фільтро-компенсуючий перетворювач в системі гарантованого електроживлення” на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

В різні роки працював на кафедрі промислової електроніки на посадах: учбового майстра, інженера, асистента, старшого викладача. З грудня 2016 р. працює на кафедрі промислової електроніки НТУУ «КПІ» на посаді доцента.

Сторінка в Google Scholar: scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=0C_fH00AAAAJ&view_op=list_works

В системі Intellect:  intellect.kaf-pe.kpi.ua/profile/mda35 (більше…)


АБАКУМОВА Олена Олегівна


 • Курс: «Програмування», «Об'єктно-орієнтоване програмування», «Обчислювальна математика», «Чисельні методи»
 • Каб.: 404-12
 • Телефон: +38 (044) 204-9070
 • CV

Науковий ступінь, вчене звання кандидат наук

Посада доцент

Народилася 30.01.1970

Освіта вища, закінчила Київський державний педагогічний інститут імені М.П. Драгоманова

Досвід роботи: на посадах вчителя математики та інформатики гімназії №32 «Успіх» м. Києва, заступника директора з навчальної роботи центру «РКД-Інформ», викладача кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів ім. Б. Грінченка. З 2006 року працює на кафедрі промислової електроніки КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Керує дипломними роботами ОР «Бакалавр»

Виконує обов’язки вченого секретаря кафедри промислової електроніки; відповідального за за практики студентів; відповідального за рейтингування НПП

Сфера наукових інтересів – дистанційна освіта, дистанційна педагогіка, створення навчально-наукового електронного освітнього середовища.

Основні публікації Автор понад 60 наукових та науково-методичних праць

Інше  Нагороджена Грамотами Головного управління освіти и науки Київської міської державної адміністрації

Сторінка в Google Scholar scholar.google.com.ua/citations?user=nbvik0UAAAAJ&hl=ru

В системі Intellect intellect.kaf-pe.kpi.ua/profile/aoo24


ХОХЛОВ Юрій Виталійович


 • Курс: “Електронні комп'ютерні системи”
 • Каб.: 313-12
 • Телефон: +38 (044) 204-8122
 • CV

Доцент, кандидат технічних наук.

Народився 01.07.1980 р. В 1997 р. закінчив середню загальноосвітню школу в м. Києві. З 1997 по 2003 роки навчався в Національному технічному університеті України „Київський політехнічний інститут ” на факультеті електроніки, кафедра промислової електроніки. Здобув кваліфікацію магістра електроніки. У 2005 році захистив кандидатську дисертацію та здобув наукове звання кандидата технічних наук. З 2003 року працює в НТУУ “КПІ” на кафедрі промислової електроніки. Проводить лекційні заняття з курсів “Обчислювальна математика”, “Електронні комп’ютерні системи”, лабораторні заняття з курсів “Теорія електричних кіл”.

КЛЕН Катерина Сергіївна


 • Курс: "Цифрові інформаційні системи", "Електронні системи"
 • Каб.: 313-12
 • Телефон: +38 (044) 204-8122
 • CV

Кандидат технічних наук.

Народилась 1989р. у м. Києві. У 2006 році закінчила спеціалізовану школу №183 з поглибленим вивченням англійської мови, фізико-математичний клас, в тому ж році стала студенткою Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» факультету електроніки (ФЕЛ) кафедри промислової електроніки (ПЕ). У 2010 році здобула кваліфікацію бакалавра електроніки. З 15 травня по 15 вересня 2011 року проходила стажування у Технічному Університеті, м. Дрезден, Німеччина.  У 2012 році закінчила з відзнакою магістратуру Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» та здобула кваліфікацію інженера-дослідника. 1 березня 2016 році захистила дисертацію “Керування режимами роботи перетворювачів автономних систем електроживлення” на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. З 01 вересня 2013 року працює асистентом, з 26 квітня 2016 року – старшим викладачем, з 26 грудня 2016 року – доцентом  кафедри промислової електроніки.

Тематика наукової діяльності – розробка алгоритмів для планування PLC мережі для Смарт Грід; аналіз та синтез схем за допомогою методу структурних чисел; відбір максимальної енергії від відновлюваних джерел; апроксимація функції зміни первинного потоку енергії.

Є автором понад 20 наукових праць.

Сторінка в Google Scholar: scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=J8YEAV0AAAAJ&view_op=list_works

В системі Intellect: intellect.kaf-pe.kpi.ua/profile/oks5 (більше…)


БАТРАК Лариса Миколаївна


 • Курс: «Основи мікропроцесорної техніки”, “Мікропроцесорні пристрої керування та обробки інформації”, “Мікропроцесорні засоби та системи”, “Конструювання і технології електронних систем на пристроїв”, “Теорія електричних кіл“
 • Каб.: 404-12
 • Телефон: +38 (044) 204-8122
 • CV

Секретар Державної екзаменаційної комісії по захисту дипломних проектів та магістерських робіт.

Працює на кафедрі промислової електроніки КПІ з 1979 р. У 1987 році закінчила НТУУ «КПІ» за спеціальністю інженера електронної техніки.

З 1997 року працює на посаді старшого викладача. Читає лекції по курсу “Енергоефективність та енергозбереження”. Веде практичні та лабораторні заняття з дисциплін «Основи мікропроцесорної техніки”, “Мікропроцесорні пристрої керування та обробки інформації”, “Мікропроцесорні засоби та системи”, “Конструювання і технології електронних систем та пристроїв”, “Теорія електричних кіл“. Відповідає за нормоконтроль дипломних проектів.

1 червня 2016 році захистила дисертацію на тему “Енергоефективне управління паралельним активним фільтром трифазної чотирипровідної системи живлення» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Має 29 наукові роботи, є автором 3 та співавтором 23 методичних вказівок та посібників.

Сторінка в Google Scholar: scholar.google.com.ua/citations?user=SM3zsY8AAAAJ&hl=ru

(більше…)