Вартість платного навчання

У відповідності до наказу №1/175 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з 01 вересня 2020 року вартість навчання студентів - громадян України, які будуть зараховані на навчання (переведенні з інших закладів вищої освіти, з інших спеціальностей та поновленні на навчання) за кошти фізичних та юридичних осіб у 2020/2021 навчальному році, окремо за рівнями вищої освіти, галузями знань, спеціальностями та формами навчання.

Вартість навчання у 2020/2021 навчальному році

Курс (програма підготовки)

Денна форма навчання, грн.

Заочна форма навчання, грн.

1 курс (бакалавр)

171 Електроніка

15 600

10 600

5 курс (магістр)

171 Електроніка

Електронні прилади та пристрої

Електронні компоненти і системи

18 900

10 600