Напрями підготовки

В цілому можна визначити такі основні напрями підготовки фахівців на кафедрі ПЕ:

  • розробка та проектування мікропроцесорних пристроїв та систем контролю, керування та регу­лювання широкого призначення;
  • розробка та проектування силових електронних пристроїв та систем перетворення і регулювання параметрів електричної енергії;
  • комп’ютерні методи проекту­вання та обробки інформації;
  • використання засобів інформа­ційної комп’ютерної техніки в при­строях контролю та відображення;
  • експлуатація та обслуговуван­ня електронної апаратури широкого призначення.