Впровадження

Результати виконання фундаментальної НДР «Розробка наукових засад побудови багаторівневих інверторів напруги для альтернативних джерел живлення в системі Smart Grid» знайшли впровадження в навчальному процесі трьох вузів:

  1. У КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра електронних пристроїв та систем - в курсі «Додаткові розділи силової електроніки» створено нову тему «Побудова багаторівневих інверторів із заданим коефіцієнтом гармонік».
  2. У Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» в курсі «Спеціальні питання перетворювальної техніки» створено нову тему «Методика побудови багаторівневих інверторів на базі спектральних перетворень - Уолша, перетворення в орієнтованому базисі (ОБ), узагальненого ОБ».
  3. У Харківському національному університету будівництва та архітектури в курсі «Основи комп‘ютерного інтегрованого управління» введено нову тему «Системи комплексного моніторингу та оцінки параметрів джерел енергії, акумуляторних батарей, перетворювальних пристроїв та навантажень у мережі Smart Grid».

Докладніше


Електронна гармата тліючого розряду з холодним катодом та її використання в технологічному обладнанні

Електронні гармати тліючого розряду з холодним катодом застосовуються для зварювання, пайки, випаровування, плавлення тугоплавких металів, а також для інших технологічних операцій, що забезпечуються електронним пучком у низькому вакуумі або контрольованому газовому середовищі. У таких гарматах для генерації електронного пучка використовується високовольтний тліючий розряд з анодною плазмою, що підтримується в діапазоні тиску у декілька Па, а напруги прискорень одиниці - десятки кВ. Холодний катод з металу використовується в ньому як випромінювач вільних електронів. Отже, випромінювання електронів є результатом бомбардування поверхні катода іонами з анодної плазми. Плазма має майже анодний потенціал, тому область розряду може розглядатися як електронно-оптична система з прозорим анодом. В залежності від діапазону робочої напруги та тиску потужність електронної гармати може становити від сотень ват до сотень кіловат. Мінімальний діаметр електронного пучка в кросовері може бути менше 1 мм2, а отже, максимальна щільність потужності - 106 Вт/см2. Розроблені електронні гармати комплектуються електронними системами управління.

Докладніше