Поновлення, переведення, переведення на бюджет

• Усі процедури переведення та поновлення здійснюються відповідно «Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського»

• Переведення З КОНТРАКТУ НА БЮДЖЕТ (переведення здобувачів вищої освіти на навчання на вакантні місця державного замовлення) врегульовує «Порядок переведення здобувачів вищої освіти на навчання на вакантні місця державного замовлення в КПІ ім. Ігоря Сікорського»

🔸 Академічна довідка?
Академічна довідка – це документ, що видається студентам (за їх заявою), які відраховані до завершення навчання за освітньою програмою. Вона містить дані про вивчені кредитні модулі, дисципліни, отриманні оцінки, умови вступу тощо. Вона формується деканатом та виготовляється на поліграфії до 10 календарних днів, а без неї неможливо поновитися ні на навчання, ні на захист. Кожен студент, який бажає перевестися та кожен відрахований, який бажає поновитися – в обов'язковому порядку повинен замовити в деканаті академічну довідку!

📋 Інструкції, умови, документи, процедури та на що звернути увагу – читайте у наших статтях:

ПОНОВЛЕННЯ.

ПЕРЕВЕДЕННЯ (до КПІ ім. Ігоря Сікорського та між факультетами/інститутами).

ПЕРЕВЕДЕННЯ НА БЮДЖЕТ (текст положення з заявою).