ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ 2024

До уваги вступників до магістратури ФЕЛ!

За посиланням створено Telegram канал для оперативного ознайомлення майбутніх магістрів ФЕЛ з нюансами вступної кампанії 2024.
Запрошуємо приєднатися

Для бажаючих продовжити навчання після одержання диплому бакалавра є можливість вступу до магістратури факультету електроніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Здобувати наступний рівень вищої освіти – РІВЕНЬ МАГІСТРА – можливо як за освітньо-професійною програмою (ОПП), термін навчання за якою триває 1 рік 4 місяці, так із а освітньо-науковою програмою (ОНП), термін навчання за якою триває 1 рік 9 місяців.

Освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма (ОНП) підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

171 Електроніка

1. ОНП Електроніка

2. ОПП Електронні компоненти, пристрої та системи

Прийом на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється на основі освітнього рівня бакалавра (НРК6) або освітнього рівня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (НРК7).

Особи можуть здобувати ступінь магістра на основі НРК7, який здобутий за кошти державного або місцевого бюджету, виключно за кошти фізичних та / або юридичних осіб, крім випадків, передбачених Порядком прийому.

Вступники можуть подати у сукупності за всіма основами вступу до п’яти заяв на місця державного або регіонального замовлення та до двадцяти заяв за всіма джерелами фінансування.

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7 зараховуються бали− ЄВІ 2023 року та фахового іспиту.

Конкурсний бал (КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7 розраховується за формулою:

КБ = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3,

де П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ; П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ; П3 – оцінка фахового іспиту.

Для конкурсного відбору осіб на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, які вступають на перший курс для здобуття ступеня магістра на спеціальності, визначені в додатку 6 до Порядку прийому (спеціальності ФЕЛ), можуть використовуватись результати тільки розгляду мотиваційних листів за умови наявності вакантних місць та відсутності претендентів на ці місця, які беруть участь у конкурсному відборі з конкурсним балом.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводиться в строки, наведені в таблиці.

Таблиця 1. Етапи вступної кампанії

Реєстрація для складання ЄВІ

08 - 31 травня

Реєстрація для складання фахового іспиту

Відповідно до строків, визначених Міністерством освіти і наук

Фахові вступні випробування

17 – 28 липня

Терміни прийому заяв та документів

31 липня – 21 серпня 18:00

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 26 серпня

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 18:00 29 серпня

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 17:00 06 вересня

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – 31 серпня;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 07 вересня*

*В разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського:
PDF

.

Вартість навчання у 2023/2024 навчальному році

СпеціальністьДенна форма навчання, грн.Заочна форма навчання, грн.

171  Електроніка

ОНП Електроніка
ОПП Електронні компоненти, пристрої та системи

29 900-

 

Наказ "Про встановлення вартості навчання на 2023/2024 навчальний рік" 

.

Правила прийому та інші документи PDF

Розклад роботи атестаційної комісії (Розклад комплексних фахових випробовувань)

№ п/п Спеціальність Назва освітньої програми Тип освітньої програми Назва конкурсної пропозиції Назва випробування Дата, час і місце проведення консультації* Дата, час і місце проведення випробування* (І сесія) Дата, час і місце проведення випробування* (ІІ сесія) Дата, час і місце проведення випробування* (ІІІ сесія) Дата, час і місце проведення випробування* (ІV сесія)
1 171 Електроніка Електроніка ОНП Факультет електроніки, 171 Електроніка, Магістр (освітньо-наукова програма), денна форма комплексне фахове 05.09.2022, 14.00, платформа GOOGLE MEET 06.09.2022, 14.45, платформа GOOGLE MEET 08.09.2022, 14.45, платформа GOOGLE MEET 12.09.2022, 14.45, платформа GOOGLE MEET 16.09.2022, 14.45, платформа GOOGLE MEET
2 Електронні компоненти, пристрої та системи ОПП Факультет електроніки, 171 Електронні компоненти, пристрої та системи, Магістр (освітньо-професійна програма), денна форма комплексне фахове 05.09.2022, 14.30, платформа GOOGLE MEET 06.09.2022, 15.00, платформа GOOGLE MEET 09.09.2022, 14.45, платформа GOOGLE MEET 13.09.2022, 14.45, платформа GOOGLE MEET 17.09.2022, 10.45, платформа GOOGLE MEET