ВСТУП НА 1 КУРС (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НМТ АБО СЕРТИФІКАТАМИ ЗНО)

Якщо ти щойно закінчив школу, вже одержав атестат про повну загальну середню освіту то саме час обрати майбутню професію. Ти будеш вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти. Твоє навчання в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» буде тривати 3 роки 10 місяців. За результатами ти одержиш диплом про повну вищу освіту та право подовжити освіту на наступному рівні – у магістратурі.

Кафедра електронних пристроїв та систем здійснює прийом вступників за спеціальністю:

171 Електроніка (освітні програми: Електронні прилади та пристрої, Електронні компоненти і системи)

Для конкурсного відбору на  кафедру електронних пристроїв систем

для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста / освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра (НРК5) зараховуються бали:

− НМТ 2023 року,

− або НМТ 2022 року,

− або ЗНО 2020–2021 років з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети) для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО,

− або ЗНО 2020–2021 років з двох конкурсних предметів (перший, другий предмети) для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5;

Результати ЗНО 2020–2021 років з української мови і літератури / української мови, математики, історії України, іноземної мови, біології, фізики, хімії, за бажанням вступника можуть бути зараховані замість результатів з відповідних навчальних предметів НМТ 2023 року або НМТ 2022 року, якщо різниця балів НМТ та ЗНО з відповідного предмета не перевищує 15 балів.

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО та НРК5 за результатами НМТ 2023, НМТ 2022 років, матурального іспиту або творчого конкурсу (у передбачених Порядком прийому та цими Правилами випадках) конкурсний бал (далі КБ) обчислюється за такою формулою:

КБ = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) / (К1 + К2 + К3) + ОУ,

П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів;

К1, К2, К3 – вагові коефіцієнти;

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів (ФДП) КПІ для вступу до нього (0–10) на спеціальності, яким надається особлива підтримка (спеціальності ФЕЛ).

Код,

назва

спеціальності

Конкурсні предмети
основний блокдодатковий блок

перший

(українська мова)

(К1)

другий

(математика)

(К2)

третій

(історія України)

(К3)

третій

(іноземна мова)

(К3)

третій

(біологія)

(К3)

третій

(фізика)

(К3)

третій

(хімія)

(К3)

171 Електроніка

172 Електронні комунікації та радіотехніка

176 Мікро- та наносистемна техніка

0,30,50,20,250,20,50,2

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО за результатами ЗНО 2020–2021 років з трьох предметів КБ обчислюється за такою формулою:

КБ = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) /(К1 + К2 + К3),

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів.

Вагові коефіцієнти (К1, К2, К3) оцінок предметів для кожної спеціальності у визначеній в Правилах прийому одній з комбінацій, передбачених Правилами прийому в один з цих років для відповідної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності, конкурсної пропозиції) та джерела фінансування при вступі на основі ПЗСО.

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5 за результатами ЗНО 2020–2021 років з двох предметів за такою формулою:

КБ = (К1 × П1 + К2 × П2) / (К1 + К2),

де П1, П2 – оцінки з першого (українська мова / українська мова і література) та другого (математика, або історія України, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія) предметів.

Вагові коефіцієнти (К1, К2) оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) визначені в додатку 7 до Порядку прийому. Ваговий коефіцієнт для оцінки з географії дорівнює ваговому коефіцієнту оцінки з історії України.

Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) коефіцієнт шляхом його множення на їхній добуток, причому: ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності, які передбачені в Додатку 6 до Порядку прийому (спеціальності ФЕЛ), та 1,00 в інших випадках. Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130,000, крім випадків, визначених Порядком прийому.

Вступники можуть подати у сукупності за всіма основами вступу до п’яти заяв на місця державного або регіонального замовлення та до двадцяти заяв за всіма джерелами фінансування.

Для конкурсного відбору осіб на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка (спеціальності ФЕЛ), можуть використовуватись результати тільки результати співбесіди та/або розгляду мотиваційних листів за умови наявності вакантних місць та відсутності претендентів на ці місця, які беруть участь у конкурсному відборі з конкурсним балом.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти та НРК5 проводиться в строки, наведені в таблиці 1.

Таблиця 1. Етапи вступної кампанії

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

1 липня 2023 р.

Початок реєстрації заяв19 липня
Закінчення реєстрації заяв31 липня 18:00
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовленняне пізніше 05 серпня
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовленняне пізніше 18:00 08 серпня
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осібне пізніше 17:00 16 серпня*
Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –10 серпня;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 17 серпня*

*В разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом у 2023 році
(Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти)

Шифр та назва спеціальності

Ліцензований обсяг

Максимальний обсяг державного замовлення

Кваліфікаційний мінімум

Квота 1

Квота 2

Денна

Заочна

Денна

Заочна

Денна

Заочна

Денна

Заочна

Денна

Заочна

171 Електроніка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Інформація щодо участі у складанні національного мультипредметного тесту

📝 *Національний мультипредметний тест (НМТ)* — форма проведення вступного випробування на бакалаврат для здобуття вищої освіти в Україні, запроваджена у 2022 році у зв’язку з повномаштабним російським військовим вторгненням на територію України. НМТ покликаний замінити на один рік традиційні вступні випробування у форматі ЗЕО, ЄВІ та ЄФВВ.

*До 7 червня 2022 року* (включно) триватиме етап підтвердження участі у складанні національного мультипредметного тесту.

📲 Для цього потрібно *заповнити спеціальну форму,* розміщену на інформаційній сторінці у вкладці «Підтвердження участі в НМТ» 

_Для тих хто вимушено покинув країну, провести тестування заплановано в 39 містах таких країн: Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія і Швеція._

❗️ Що ж робити вступникам? Зараз їм потрібно підтвердити своє бажання взяти участь у НМТ й вибрати той населений пункт, який наразі видається найзручнішим, а вже з 21 червня до 7 липня ー під час другого етапу підтвердження участі в тестуванні ー обов’язково зробити свій остаточний вибір населеного пункту в Україні або міста/країни за кордоном.

*Більше інформації на сайті Міністерства освіти і науки України

*Та на сайті Українського центру оцінювання якості освіти

Вартість навчання у 2023/2024 навчальному році

СпеціальністьДенна форма навчання, грн.Заочна форма навчання, грн.
171  Електроніка24 90016 600

 

Наказ "Про встановлення вартості навчання на 2023/2024 навчальний рік" 

.

Правила прийому та інші документиPDF