Аспіранти кафедри

1-й курс

2022 - 2026 роки

Колесник Олександра Юріївна

Тема дисертації:

Виявлення та аналіз режимів руху транспортних засобів за допомогою методів машинного навчання

Науковий керівник:

Ямненко Ю.С., д.т.н., професор

  

Сергійчук Віктор Володимирович

Тема дисертації:

Розширення динамічного діапазону чутливості планарного сенсора Холла з фоточутливою активною областю

Науковий керівник:

Писаренко Л.Д., д.т.н., професор

Олійник О.О., к.т.н., ст. викладач

  

Скрипка Михайло Юрійович

Тема дисертації:

Моделювання електронних гармат високовольтного тліючого розряду

Науковий керівник:

Мельник І.В., д.т.н., професор

  

Штикало Олександр Вікторович

Тема дисертації:

Оптимізація енергоспоживання системи розумного дому з допомогою нейронних мереж

Науковий керівник:

Ямненко Ю.С., д.т.н., професор

 Закінчив з відзнакою КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2021 році і отримав кваліфікацію інженера-дослідника за спеціальністю «Електроніка». Проходив практику і працюю в Інституті фізики напівпровідників ім. В. Лашкарьова Національної академії наук України.
Сфера наукових інтересів:
- оптика;
- сенсорні системи;
- 3-д друк;
- програмування Python;
- машинне навчання.
Є автором та співавтором 1 статті, 2-х публікацій, 1 патенту.
Учасник проекту НФДУ за темою «Сенсор диму на основі плазмон-поляритонного фотодетектора» 2020-2021 рр.

Яма Олексій Сергійович

Тема дисертації:

Перетворювачі електроенергії для інфраструктури заряджання електромобілів з фотовольтаїчним розширенням

Науковий керівник:

Бондаренко О.Ф., к.т.н., доцент.

  

2-й курс

2021 - 2025 роки

Андрієнко Ольга Володимирівна

Тема дисертації:

Особливості використання коронного розряду для екологічних і біологічних застосувань

Науковий керівник:

Цибульський Л.Ю., к.т.н., доцент.

  

Бевза Ірина Олегівна

Тема дисертації:

Нові топології та керування перетворювачами електроенергії для гібридних накопичувачів енергії (Novel Topologies and Control of Power Converters for Hybrid Energy Storages)

Науковий керівник:

Бондаренко О.Ф., к.т.н., доцент.

  

Єсепчук Валерій Юрійович

Тема дисертації:

Засоби підвищення безпеки експлуатації літієвих акумуляторів

Науковий керівник:

Коваленко Є.Ю., к.т.н., доцент.

  

Лисюк Ірина Русланівна

Тема дисертації:

Енерго- та ресурсоефективне керування орієнтацією малих супутників

Науковий керівник:

Коваленко Є.Ю., к.т.н., доцент.

 Закінчила факультет електроніки КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2021 році за спеціальністю «Електроніка». Сфера наукових інтересів:
- мікропроцесорна техніка;
- програмування мовою Python;
- технології інтернету речей;
- наносупутники;
- автоматизовані системи та радіаційний контроль.
Співавторка 2 наукових праць. Експертка Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти за спеціальністю "Електроніка".

Ліпко Дмитро Олегович

Тема дисертації:

Високоефективні перетворювачі електроенергії в системах балансування акумуляторних батарей

Науковий керівник:

Бондаренко О.Ф., к.т.н., доцент.

  

Мельниченко Михайло Сергійович

Тема дисертації:

Підвищення ефективності іонної обробки катодів

Науковий керівник:

Кузьмичєв А.І., д.т.н., професор.

  

3-й курс

2020 - 2024 роки

Громов Василь Валерійович

Тема дисертації:

Волоконно-оптичні датчики на брегівських решітках для хімічної і нафтогазової інфраструктури

Науковий керівник:

Чадюк В.О., к.т.н., доцент

 Закінчив КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2019 р.
Спеціальність: "Електроніка"
Сфера наукових інтересів:
- оптоволоконні пристрої;
- криптографія;
- програмування Java, AWS

Желязков Єгор Олександрович

Тема дисертації:

Система адаптивного освітлення на базі визначення циркадних ритмів людини

Науковий керівник:

Ямненко Ю.С., д.т.н., професор

 

Закінчив КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2020 році і отримав кваліфікацію інженера-дослідника за спеціальністю «Електроніка». Сфера наукових інтересів: теорія інформації та обробка сигналів; дизайн печатних плат; безпровідна передача енергії; програмування Java Script, С/С++. Є автором та співавтором 7 наукових праць. Призер міжнародного хакатону "NASA Space Apps Challenge" у Дніпрі 2020 року.

Клименко Владислав Анатолійович

Тема дисертації:

П’єзофототронний ефект в діодних структурах

Науковий керівник:

Михайлов С.Р., к.т.н., доцент

 

Закінчив КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2019 році і отримав ступінь магістра та професійну кваліфікацію інженера-дослідника за спеціальністю «Електронні прилади та пристрої». Проходив практику на заводі Квазар та в Інституті фізики напівпровідників ім. В. Лашкарьова Національної академії наук України.

Сфера наукових інтересів: розширення технологічних методів створення п'єзо-плівок на основі матеріалів групи А2Б6; інтеграція п'єзо-фототронних тонкоплівкових структур у перетворювачах енергії.

Автор 2 наукових праць, співавтор 3 наукових праць.

Лук’янов Микола Олексійович

Тема дисертації:

Тягова система тролейбуса з покращеними характеристиками на основі вентильно-індукторного двигуна

Науковий керівник:

Вербицький Є.В., к.т.н., доцент

 

Закінчив КПІ ім.. Ігоря Сікорського в 2020 році і отримав кваліфікацію інженера-дослідника за спеціальністю «Електроніка». Сфера наукових інтересів: перетворювачі енергії, резонансні перетворювачі, електричні двигуни; програмування С/С++, дизайн друкованих плат. Учасник програми кредитної мобільності Erasmus+ в Західнопоморському університеті м. Щецин, Польща (2019 р).

Мартинюк Вадим Ігорович

Тема дисертації:

Розробка моделі вінерівської складової потоків первинної енергії в системах розосередженої генерації

Науковий керівник:

Жуйков В.Я., д.т.н., професор.

 Закінчив КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2020 році і отримав кваліфікацію інженера-дослідника за спеціальністю «Електроніка». Сфера наукових інтересів: відновлюванні джерела енергії та методи максимізації відбору потужності первинних енергоносіїв, програмування Python/Rust. Є автором 6 наукових праць.

Яременко Михайло Костянтинович

Тема дисертації:

Двоканальна система прогнозного керування потужністю відновлюваних джерел енергії

Науковий керівник:

Клен К.С., к.т.н., доцент

  

4-й курс

2019 - 2023 роки

Федін Ігор Сергійович

Тема дисертації:

Підвищення параметрів якості електроенергії в мережах з відновлюваними джерелами електроенергії

Науковий керівник:

Терещенко Т.О., д.т.н., професор.

 Закінчив КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2019 році і отримав кваліфікацію
інженера-дослідника за спеціальністю «Електроніка». Сфера наукових інтересів: розробка та модернізація силових топологій, систем керування та аналізу вихідної напруги перетворювачів для мережі Micro Grid, створення систем автоматизації керування, програмування мікроконтролерів. Є автором 6 наукових праць та співавтором патенту на корисну модель. Переможець Всеукраїнського конкурсу студентських робіт 2019 року.

ВИПУСКНИКИ

Клепач Любов Євгенівна

Тема дисертації:

Керування електроспоживанням за вартісним критерієм в MicroGrid

Науковий керівник:

Терещенко Т.О., д.т.н., професор.

 

Закінчила КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2016 р. і отримала кваліфікацію інженера-дослідника за спеціальністю «Електроніка». Сфера наукових інтересів: розробка систем та алгоритмів керування електроспоживання за вартісним критерієм в MicroGrid. Є автором 18 наукових праць. Учасник програми кредитної мобільності Erasmus+ у Вроцлавському технічному університеті (2016 р.). Лауреат Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2015/2016 рр. у галузі «Електроніка». Отримувач стипендії ім. М. Грушевського    2018/2019 рр.

Бойко Іван Юрійович

Тема дисертації:

Динамічна тарифікація у системі електроживлення із дизельгенератором

Науковий керівник:

Жуйков В.Я., д.т.н., професор.

 

Закінчив КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2015 р. і отримав кваліфікацію інженера-дослідника за спеціальністю «Промислова електроніка».

Сфера наукових інтересів: створення динамічної по секундної тарифікації в системах Micro Grid, забезпечення адекватної ціни для споживачів і виробників електроенергії.

Є автором 17 наукових праць, методичних вказівок до проведення лабораторних робіт для студентів спеціальностей «Енергетичний менеджмент», «Енергетичний менеджмент», «Електротехгічні системи електроспоживання» (спільно з С.П. Денисюк, В.В. Рогаль, Д.Г. Астахов).

Лауреат грамоти Президії Національної Академії Наук України, 25 лютого 2015 року ( спільно з Ершенгорен Н.Е.).

Досягнення:

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір

№ 101337

Науковий твір "Застосування просюмерів на локальному рівні Smart Grid та врахування алгоритму динамічної тарифікації".


Майкут Сергій Олексійович

Тема дисертації:

Фізико-топологічне моделювання приладів з ВЧ концентрацією електромагнітного поля

Науковий керівник:

Цибульський Л.Ю., к.т.н., доцент

 

Закінчив КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2016 р. і отримав кваліфікацію інженера-дослідника за спеціальністю «Електронні прилади та пристрої».

Сфера наукових інтересів: комп'ютерне моделювання процесів у приладах вакуумно-плазмової електроніки.

Є автором 18 наукових праць.

Викладає дисципліни:

Комп’ютерне моделюванняв в фізиці-1: Чисельні методи розв'язку диференційних рівнянь.

Комп’ютерне моделюванняв в фізиці-2: Моделювання колективних явищ в багаточастинкових системах.

Комп’ютерне моделюванняв в фізиці-3 (курсова робота)

Перевертайло Володимир Володимирович

Тема дисертації:

Резонансні надвисокочастотні системи у допробійному електричному режимі

Науковий керівник:

Кузьмичєв А.І., д.т.н., професор

 

Закінчив з відзнакою КПІ ім. Ігоря Сікорського 2016 року, отримав ступінь магістра та професійну кваліфікацію інженера-дослідника за спеціальністю «Електронні прилади та пристрої».

Викладав курси: "Основи персональних комп'ютерів" та "Основи аналітичної механіки та теорії коливань".

Сфера наукових інтересів: розробка та конструювання резонаторних НВЧ систем для електрофізичної та технологічної апаратури.

Автор понад 30 наукових праць.

Карбівська Тетяна Олексіївна

Тема дисертації:

Підвищення техніко-економічних та енергетичних показників перетворювачів електричної енергії з модульною структурою для контактного зварювання.

Науковий керівник:

Бондаренко О.Ф., к.т.н., доцент

 Закінчила КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2017 р. і отримала кваліфікацію інженера-дослідника за спеціальністю «Електроніка». Сфера наукових інтересів: джерела живлення для контактного зварювання, джерела живлення з багатокомірковою структурою, ККД джерел живлення для контактного зварювання. Є автором 13 наукових праць. Учасник програми кредитної мобільності Erasmus+ в Західнопоморському університеті м. Щецин, Польща (2017 р).

Кожушко Юлія Віталіївна

Тема дисертації:

Зарядні пристрої комбінованих ємнісних накопичувачів енергії з поліпшеними функціональними можливостями та показниками  енергоефективності

Науковий керівник:

Бондаренко О.Ф., к.т.н., доцент

 Закінчила КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2017 р. і отримала кваліфікацію інженера-дослідника за спеціальністю «Електроніка». Сфера наукових інтересів: перетворювачі для заряду ємнісних накопичувачів енергії, комбіновані накопичувачі енергії, системи керування напівпровідниковими перетворювачами. Є автором 6 наукових праць. Проходила наукове стажування в університеті м. Загреб, Хорватія.

Крилов Артем Вадимович

Тема дисертації:

Реалізація інтелектуального керування у об’єктах розподільної генерації MicroGrid із застосуванням концепції IoT

Науковий керівник:

Ямненко Ю.С., д.т.н., професор

 Закінчив з відзнакою КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2017 р. і отримав кваліфікацію інженера-дослідника за спеціальністю «Електроніка». Сфера наукових інтересів - програмування Java, C++, SQL, Maсhine Learning, розробка алгоритмів машинного навчання для автоматизації процесів, створення додатків для мобільних пристроїв та скриптів для сайтів. Є автором 5 наукових праць. Переможець Всеукраїнського конкурсу студентських робіт у 2017 р. Проходив наукове стажування в університеті м. Рієка, Хорватія та співпрацює з цим університетом у написанні наукової роботи.

Зінченко Денис Олександрович

Тема дисертації:

Рішення для безпровідного заряду автономних промислових систем

Науковий керівник:

Вербицький Є.В., к.т.н., доцент

 Закінчив КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2017 р. і отримав кваліфікацію інженера-дослідника за спеціальністю «Електроніка». Сфера наукових інтересів: регулятори реактивної потужності, резонансні перетворювачі, безпровідна передача енергії; програмування С/С++, дизайн друкованих плат. Навчається в аспірантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського та в Талліннському Університеті Технологій за програмою подвійного диплому. Працює в Талліннському Університеті Технологій. Є головою студентського  відділу спілки IEEE Industrial Electronics Society в Естонії та членом спілки IEEE Power Electronics Society.

Левченко Віталій Вікторович

Тема дисертації:

Стиснення цифрових медіаданих на базі дискретного вейвлет-перетворення в орієнтованому базисі

Науковий керівник:

Ямненко Ю.С., д.т.н., професор

 Закінчив КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2018 р. і отримав кваліфікацію інженера-дослідника за спеціальністю «Електроніка». Сфера наукових інтересів: обробка інформації, стандарти стиснення відео. Є автором 5 наукових праць. Виконував обов’язки заступника голови XII Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених “Електроніка” (2019 р.). Співрозробник дистанційного курсу в середовищі Moodle з дисципліни “Теорія інформації та обробка сигналів”.