Вступ до аспірантури

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста).

До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Умовою допуску до вступного іспиту з іноземної мови є успішне складання ЄВІ в 2023 або 2024 роках з оцінкою за тест з іноземної мови не менше 130 балів.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

У разі виявлення невідповідності сертифіката певному вищезгаданому рівню безпосередньо перед вступним іспитом з іноземної мови, вступник НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ до складання вступного іспиту з іноземної мови без складеного ЄВІ. Реєстрація на складання ЄВІ відбудеться з 07 по 29 травня 2024 у відділі аспірантури та докторантури університету (к.247-1 корп) або у приймальній комісії будь-якого іншого закладу вищої освіти.

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2024 році відбудеться

з 22 липня 2024 року по 26 серпня 2024 року

з 09.30 до 11.30 та з 14.00 до 17.00 (к.247- 1 корп.)

Наказ № 159а а від 01.07.2022

Про внесення змін до наказу №50а від 21.02.2022 "Про призначення  предметних комісій для прийому вступних випробувань до аспірантури у 2022 році"

Склад предметної екзаменаційної комісії по прийому вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 171-Електроніка, освітня програма "Електроніка".

Голова комісії:

-  Жуйков В.Я., д.т.н., професор, декан ФЕЛ

Члени комісії:

-  Кузьмічєв А.І., д.т.н., проф., професор кафедри електронних пристроїв та систем ФЕЛ;

-  Бондаренок О.Ф., к.т.н., доцент, доцент кафедри кафедри електронних пристроїв та систем ФЕЛ;

-  Продеус А.М., д.т.н., проф., зав. кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем ФЕЛ;

-  Попович П.В., к.т.н., доцент кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем ФЕЛ. 

РОЗКЛАД

вступних випробувань до аспірантури зі спеціальності 171 - Електроніка у 2024 році

Код спеціальності

Додаткові вступні

випробування за фахом

Вступні іспити із спеціальності

дата

час

місце проведення

дата

час

місце проведення

171

 

 

 

 

 

 

.