Наукові групи

Наукова група ФЕЛ-16
«Технологічні електронно-променеві пристрої та системи»

Керівник д.т.н., проф. Мельник І.В.

Склад групи: к.т.н., доц. Тугай С.Б., к.т.н., с.н.с. Тугай Б.А., к.т.н., с.н.с. Мельник В.Г., ст. Саламатін Д.В., ст. Суржиков М.С.

 

Наукова група ФЕЛ-17
«Комп’ютерне моделювання фізичних процесів в плазмових технологіях»

Керівник: д.т.н., проф. Кузьмичєв А.І.

Склад групи: к.т.н., доц. Цибульський Л.Ю., ст. викл. Бевза О.М., пров. інж. Сидоренко С.Б., асп. Перевертайло В.В., асп. Майкут С.О., асп. Цибульський І.Л., ст. Андрієнко О.В., ст. Воляр Б.М.

 

Наукова група ФЕЛ-18
«Цифрові рентгенотелевізійні системи промислового та медичного призначення»

Керівник: к.т.н., доц. Михайлов С.Р.

Склад групи: к.т.н., доц. Терлецький О.В., к.т.н., доц. Чадюк В.О., , к.т.н., інж. Слободян Н.В., інж. Шинкаренко Н.В. ст. Громов В.В., ст. Божук А.М., ст. Ковальов Д.О.

 

Наукова група ФЕЛ-19
«Математичне моделювання приладів та технологій функціональної електроніки»

Керівник: д.т.н., проф. Писаренко Л.Д.

Склад групи: к.т.н., ст. викл. Олійник О.О., к.т.н., с.н.с. Семікіна Т.В., асист. Грамарчук Ю.О., ст. Клименко В.А., ст. Ігнатенко О.О.

 

Наукова група ФЕЛ-20
«Інтелектуальне керування електроспоживанням у MicroGrid із залученням методів машинного навчання та штучного інтелекту»

Керівник: д.т.н., проф. Ямненко Ю.С.

Склад групи: д.т.н., проф. Терещенко Т.О., к.т.н., доц. Клен К.С., к.т.н., доц. Хижняк Т.В.,  к.т.н. Хохлов Ю.В., асп. Желязков Є.О., асп. Штикало О.В., ст. Тарасенко В.В.,  ст. Яма О.С..

 

Наукова група ФЕЛ-21
«Системи регулювання та контролю параметрів якості електроенергії»

Керівник: к.т.н., доц. Вербицький Є.В.

Склад групи: д.т.н., проф. Жуйков В.Я., д.т.н., проф. Ромашко В.Я., к.т.н., доц. Миколаєць Д.А., асп. Зінченко Д., асп. Бойко І.Ю., ст. Колесник О.Ю., ст. Мартинюк В.І., ст. Яременко М., ст. Лук'янов М.О.

 

Наукова група ФЕЛ-22
«Перетворювачі електричної енергії для технологій зварювання»

Керівник: к.т.н., доц. Бондаренко О.Ф.

Склад групи: д.т.н., проф. Лебедєв О.В., к.т.н. Дубко А.Г., асп. Карбівська Т., асп. Кожушко Ю., ст. Корчака М.О., ст. Луценко І.В.