Наукове співробітництво

Наукове стажування в Університеті Лотарінгії

В рамках програми кредитної мобільності Erasmus+ аспірантки кафедри Електронних пристроїв та систем Тетяна Карбівська та Юлія Кожушко перебувають на науковому стажуванні у Університеті Лотарингії, а саме його науковому підрозділі – лабораторії GREEN (м. Лонгві, Франція). Тривалість стажування 5 місяців, в рамках якого виконуються експериментальні дослідження за темами дисертацій «Підвищення техніко-економічних та енергетичних показників перетворювачів електричної енергії з модульною структурою для контактного зварювання» та «Зарядні пристрої комбінованих ємнісних накопичувачів енергії з поліпшеними функціональними можливостями та показниками енергоефективності».
Науковим керівником аспірантів є доцент кафедри Бондаренко Олександр Федорович, який і був ініціатором співпраці та усіляко сприяє виконанню проєкту. З боку Університету Лотарингії науковим керівником є проф. Дам’єн Гілберт, який гостинно прийняв аспірантів та надає усю необхідну технічну та наукову підтримку у виконанні проєкту.
Територіально лабораторія розміщена у французькій провінції Лотарингія, у невеликому містечку Лонгві, яке знаходиться усього за декілька кілометрів від кордону з Люксембургом та Бельгією.
Бажаємо нашим аспіранткам сили та наснаги у виконанні дисертаційних проєктів!

Аналіз і приклади участі науковців підрозділу у виконанні міжнародних наукових проектів, договорів, грантів, контрактів

Зінченко Д.О. (аспірант) навчається за програмою подвійного диплому в Талліннському Технологічному Університеті, м. Таллінн, Естонія. Опубліковано статтю, яка індексується у наукометричних базах даних Scopus та WoS.

Клен К.С. – прийняла участь і виступила із доповіддю на міжнародній конференції Generacja – Przesył – Wykorzystanie GPW 2019, яка проходила 6-8 грудня 2019 року (Cieplice, Poland). Окрім того, вона пройшла стажування за програмою мобільності Erasmus+ у West Pomeranian University of Technology, Щецин, Польща, 8-12 квітня 2019 р., University of Zagreb, Загреб, Хорватія, 1-10 травня 2019 р., University of Warwick, Ковентрі, Великобританія (грант на стажування Luctis), 10-22 листопада 2019 р.

Вербицький Є.В. – пройшов стажування у Любецькому університеті в рамках проекту “Approximation Methods for Molecular Modelling and Diagnosis Tools”, програма Horizon-2020 (м. Любек, Німеччина) 22.01. - 03.03.2019. Окрім того – відвідав науковий семінар в університеті м. Бонн, Німеччина 25.02-03.03.2019. Також, ним були здійснені поїздки в Талліннський технічний університет, Естонія для участі в наукових семінарах 05.05-10.05.2019 та 17-22.11.2019.

Миколаєць Д.А. пройшов стажування за програмою мобільності Erasmus+ в університеті Уоріка, Великобританія, червень 2019 р.

Ямненко Ю.С. пройшла стажування за програмою мобільності Erasmus+ у University of Groningen 14-20 квітня 2019 р.

Бондаренко О.Ф. пройшов стажування в рамках програми Erasmus+, приймаюча організація: Вроцлавська політехніка, м. Вроцлав, Польща, а також Політехнічний інститут Сетубалу, м. Сетубал, Португалія.

Індивідуальні гранти на участь у наукових конференціях (Олександр Бондаренко та Тетяна Карбівська) «Doctoral School of Energy and Geotechnology», січень 2019 (Естонія).

Здійснюється пошук партнерів для спільної участі у програмі ЄС “Горизонт 2020”. В рамках підготовки до участі у програмі ЄС “Горизонт 2020” було виконане наступне:

– Проведено переговори стосовно можливого співробітництва і спільної участі у програмі ЄС “Горизонт 2020”з представниками ряду ВНЗ: Вроцлавської Політехніки, Таллінського технічного університету, Ризького технічного університету, Технічного університету Штральзунда, Белградського університету, University of Warwick;

– Прийнято участь у семінарах з підготовки проектних пропозицій для участь у програмі ЄС “Горизонт 2020” ;

– Оновлено профілі користувачів у середовищі пошуку партнерів Cordis.

Аналіз наукового співробітництва з науковими установами НАН України та галузевими академіями наук України. Навести приклади (утворені у 2019 році спільні структурні підрозділи, напрями досліджень, видавнича діяльність, результативність спільної співпраці, створення спільних центрів колективного користування наукоємним обладнанням).

Наукове співробітництво з НАН України полягає у:

-           спільному проведенні наукових семінарів “Напівпровідникові перетворювачі у пристроях промислової електроніки” секції “Перетворення параметрів електричної енергії” Наукової ради НАН України з комплексної проблеми “Наукові основи електроенергетики” – лютий-грудень 2019 р.;

-           співробітництві з Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України при виконанні спільних наукових досліджень високочастотного джерела живлення для зварювання живих м’яких тканин та устаткування для контактного зварювання металів;

-           співробітництві з Інститутом магнетизму НАН України при проходження переддипломної практики студентами кафедри;

-           співробітництві з Інститутом електродинаміки НАН України в галузі проходження переддипломної практики студентами кафедри;

-           співробітництві з інститутом гідромеханіки НАН України в галузі проходження переддипломної практики студентами кафедри;

-           співробітництві з Міжнародним науково-навчальним центром інформаційних технологій та систем НАН України в галузі проходження переддипломної практики студентами кафедри;

-           співробітництві з відділенням цільової підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра «Електронні засоби та системи» на базі Інституту електродинаміки НАН України в галузі проходження переддипломної практики студентами кафедри;

Співробітництво з Інститутом електрозварювання НАН України – розроблений та створений співробітниками кафедри спільно з Міжнародною асоціацією "Сварка" інноваційний прилад – електрокоагулятор ЕК300М1 для зварювання м’яких живих тканин пройшов всі етапи технічної та медичної апробації і широко використовується у медичних закладах України.