Зміни до стандартів вищої освіти бакалаврського рівня за спеціальностями 171 та 153

27.05.2021 р. на засіданні сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України було розглянуто подання підкомісії 153 «Мікро- та наносистемна техніка. Електроніка» науково-методичної комісії 7 з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій щодо внесення змін до формулювань стандартів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня в частині форм атестації здобувачів вищої освіти.
Зокрема, прийнято рішення внести пропозицію до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти - погодити наступні зміни у бакалаврських стандартах зі спеціальностей 171 та 153:
"Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи".