Професори

Вербицький Євген Володимирович

 

Orcid ID: 0000-0001-7275-5152
Профіль в Google Scholar:
Web of Science:
Scopus ID:

Науковий ступінь:

д.т.н.

Посада:

професор, завідувач кафедри Електронних пристроїв та систем

Освіта:

Факультет електроніки КПІ, 2007 р.

Лекційні курси:

- "Електронні системи керування і регулювання";

- "Теорія електромагнітного поля";

- "Теорія поля";

- "Компоненти електронних систем керування";

- "Мережі постійного та змінного струму з альтернативними джерелами енергії".

Публікації:

1 монографія, більше 90 статей, 6 патентів

Наукові інтереси:

- Перетворювачі електричної енергії.

- Теорія керування.

- Спектральний аналіз.

- Регульований електропривод.

Підвищення кваліфікації:

Сертифікати

Сертифікат 
"Основи антикорупції для всіх і кожного"

e-mail:

vev84136-edslll.kpi.ua

CV:

 

 

Жуйков Валерій Якович

 

Orcid ID: 0000-0002-3338-2426
Профіль в Google Scholar:
Web of Science:
Scopus ID:

Науковий ступінь:

д.т.н.

Посада:

професор,
декан факультету електроніки,
науковий керівник кафедри електронних пристроїв та систем

Освіта:

Факультет електронної техніки, КПІ

Лекційні курси:

 - "Наукова робота за темою магістерської дисертації"

- «Основи наукових досліджень»

Публікації:

1. Монографії, підручники, посібники – 38;

2. Патентів,авторських прав – 70;

3. Наукових праць - 440

Наукові інтереси:

Силова електроніка -  аналіз, синтез.

Підвищення кваліфікації:

Сертифікати

Сертифікат 
"Основи антикорупції для всіх і кожного"

e-mail:

zvy55515-edslll.kpi.ua

 

 

Кузьмичєв Анатолій Іванович

 

Orcid ID: 0000-0003-0087-275X
Профіль в Google Scholar:
Web of Science:
Scopus ID:

Науковий ступінь:

д.т.н.

Посада:

професор

дiйсний академік Академії технічних наук України

senior member IEEE (USA)

member Optical Society of America (USA)

Освіта:

Факультет електронної техніки, КПІ, 1971 р.

Лекційні курси:

- "Плазмова та імпульсна електроніка";

- "Технологічні основи електроніки";

- "Електронно-фотонні методи в екології";

- "Фізика та технологія електромагнітних мета матеріалів".

Публікації:

6 монографій, більш 150 статей, 74 патенти на винаходи

Наукові інтереси:

- Фізична електроніка;

- Фотоніка;

- Плазмова, лазерна та імпульсна техніка для комутації енергії;

- Технологія біомедицини та екології;

- Технологія метаматеріалів, тонких плівок, покриттів і функціональної оптики.

Підвищення кваліфікації:

Сертифікати

Сертифікат 
"Основи антикорупції для всіх і кожного"

e-mail:

kai74212-edslll.kpi.ua

 

Мельник Ігор Віталійович

 

Orcid ID: 0000-0003-0220-0615
Профіль в Google Scholar:
Web of Science:
Scopus ID:

Науковий ступінь:

д.т.н.

Посада:

професор

Освіта:

Факультет електронної техніки КПІ, 1989 р.

Лекційні курси:

- "Об'єктно-орієнтоване програмування";

- "Основи програмування на мові Python";

- "Теорія сигналів";

- "Моделювання в електроніці";

- "Інформаційні та комп'ютерні технології в електроніці";

- "Інформаційні основи електроніки";

- "Теорія інформації".

Публікації:

15 навчальних посібників, більш 130 статей, більше 50 тез доповідей конференцій, 20 патентів на винаходи

Наукові інтереси:

- Моделювання фізико-технологічних систем;

- Електронно-променеві технології;

- Обчислювальні системи та мережі;

- Обчислювальна математика та теорія алгоритмів;

- Теорія програмування.

e-mail:

miv67119-edslll.kpi.ua

 

Писаренко Леонід Дмитрович

 

Orcid ID: 0000-0003-1879-7583
Профіль в Google Scholar:
Web of Science:
Scopus ID:

Науковий ступінь:

д.т.н.

Посада:

професор

Освіта:

КПІ, факультет електроніки, 1969 р.

Лекційні курси:

- "Моделювання в електроніці";

- "Математичне моделювання процесів та систем";

- "Основи наукових досліджень".

Публікації:

4 підручники, 16 навчальних посібників, 2 довідника, понад 140 наукових публікацій, 20 патентів на винаходи

Наукові інтереси:

Математичне моделювання нестаціонарних інформаційних об’єктів і процесів

e-mail:

pld88713-edslll.kpi.ua

 

Ромашко Володимир Якович

 

Orcid ID: 0000-0002-5429-7685
Профіль в Google Scholar:
Web of Science:
Scopus ID:

Науковий ступінь:

д.т.н.

Посада:

професор

Освіта:

КПІ, факультет електронної техніки, 1973 р.

Лекційні курси:

- "Теорія електричних кіл";

- "Енергетична електроніка";

Публікації:

2 монографії, більш 100 статей, 12 патентів на винаходи

Наукові інтереси:

Електромагнітні процеси в дискретно-лінійних електричних колах.

Підвищення кваліфікації:

Сертифікати

Сертифікат 
"Основи антикорупції для всіх і кожного"

e-mail:

rvy90593-edslll.kpi.ua

 

Терещенко Тетяна Олександрівна

 

Orcid ID: 0000-0002-8534-0623
Профіль в Google Scholar:
Web of Science:
Scopus ID:

Науковий ступінь:

д.т.н.

Посада:

професор

Освіта:

КПІ, факультет електронної техніки, 1973 р.

Лекційні курси:

- «Мікропроцесорна техніка»

- «Сучасні напрямки комп’ютерної та мікропроцесорної техніки»

Публікації:

загалом близько 150

Наукові інтереси:

-  Мікропроцесорне керування вентильними перетворювачами на базі симетричного перетворення дискретних функцій.

-  Інтелектуальні системи керування генерацією та споживанням електричної енергії у системах з відновлювальними джерелами енергії.

Нагороди:

Нагороджена медаллю За наукові досягненнялауреат Республіканської премії Ленінського Комсомолу ім. Миколи Островського в області науки, техніки та виробництва.

e-mail:

tto84131-edslll.kpi.ua

Telegram:

tereshchenko_t_a

 

Ямненко Юлія Сергіївна

 

Orcid ID: 0000-0002-9796-6420
Профіль в Google Scholar:
Web of Science:
Scopus ID:

Науковий ступінь:

д.т.н.

Посада:

професор

Освіта:

КПІ, факультет електронної техніки, 1998

Лекційні курси:

- "Теорія інформації та обробка сигналів";

- "Теорія сигналів";

- "Наукова робота за темою магістерської дисертації";

- "Інтелектуальні системи керування в електроніці".

Публікації:

12 наукових монографій (автор та співавтор), 9 підручників та електронних підручників, дистанційні електронні курси «Обчислювальна математика» (українською та англійською мовами), «Теорія інформації та обробка сигналів» (українською та англійською мовами), «Основи теорії автоматичного регулювання», «Електронні системи керування та регулювання», «Енергозбереження та енергоефективність».

Більше 140 наукових статей, 12 патентів, 2 свідоцтва про авторське право

Наукові інтереси:

- Інтелектуальні системи керування генерацією та споживанням електричної енергії у локальних об’єктах з відновлювальними джерелами,

- SmartGrid та MicroGrid з урахуванням вартісних факторів,

- Передавання та обробка сигналів з використанням дискретних спектральних та вейвлет-перетворень,

- Віртуальний ринок електричної енергії у MicroGrid та SmartGrid,

- Моніторинг фізіологічного стану людини з використанням біотелеметричних сенсорів

e-mail:

yys315171-edslll.kpi.ua

Telegram:

Julia_Yamnenko

CV: