Додаткове або повторне вивчення дисциплін

З метою урегулювання питань надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, передбачені навчальними планами затверджено Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

До додаткових освітніх послуг відносяться:

- Вивчення додаткових, вибраних за власним бажанням, навчальних дисциплін з інших освітніх програм понад обсяги, встановлені навчальним планом за освітньою програмою, на яку зарахований здобувач вищої освіти;

- Повторне вивчення дисциплін, передбачених освітньою програмою, за якою навчається здобувач, в тому числі отримання консультацій, виконання індивідуальних завдань (розрахункові роботи, домашні контрольні роботи, реферати, курсові роботи/проєкти) і лабораторних робіт, прослуховування лекцій, написання залікових робіт та здачу екзаменів понад обсяги, встановлені навчальним планом на поточний семестр;

- Ліквідацію академічної різниці при поновлені

Зразки документів що оформлюються для надання додаткових освітніх послуг.