Наукові семінари

Поточний план семінарів

СЕКЦІЯ
ПЕРЕТВОРЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

СЕМІНАР
АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ У ПРИЛАДАХ, ПРИСТРОЯХ ТА СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОНІКИ

В рамках заходів до 125-річчя КПІ ім. Ігоря Сікорського

Керівники:д.т.н., проф.Валерій ЖУЙКОВ
 д.т.н., проф.Євген ВЕРБИЦЬКИЙ
   
Учений секретар:к.т.н., доц.Тетяна ХИЖНЯК

03056, м.Київ-56, пр. Перемоги, 37, КПІ ім. Ігоря Сікорського, тел.204-94-42, 204-90-69, кафедра електронних пристроїв та систем, корп.12, ауд. № 313

Дата та час проведення семінаруДоповідачі та тема семінару

25 січня 2023 р.

16:00

Юлія Ямненко, Єгор Желязков (КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Система адаптивного освітлення на базі визначення циркадних ритмів людини та сприйняття нею  параметрів мікроклімату.

22 лютого 2023 р.

16:00

Юлія Ямненко, Олександр Штикало (КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Керування електротехнічними пристроями на базі моніторингу стану людини

15 березня 2023 р.

16:00

Віктор Сергійчук (КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Огляд рішень для розширення динамічного діапазону чутливості планарного сенсора Холла з фоточутливою активною областю

Ганна Сарибога, Юлія Ямненко (КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Методи та засоби аналізу та обробки даних електроспоживання

29 березня 2023 р.

16:00

Олег Бевза (КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Дослідження іонної складової біполярного імпульсного розряду

12 квітня 2023 р.

16:00

Ірина Швед (КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Електронно-променева гармата для плавлення дроту

26 квітня 2023 р.

16:00

Олексій Яма (КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Огляд перетворювачів електроенергії для інфраструктури заряджання електромобілів з фотовольтаїчним  розширенням

17 травня 2023 р.

16:00

Артур Заграничний (КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Багаторівневі інвертори в пристроях ядерного магнітного резонансу

31 травня 2023 р.

16:00

Олександра Колесник (КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Огляд електронних систем кібербезпеки побутових споживачів

14 червня 2023 р.

16:00

Михайло Скрипка (КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Моделі та підходи в моделюванні технологічних електронних гармат високовольтного тліючого розряду

28 червня 2023 р.

16:00

Євген Вербицький (КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Історія заснування та становлення КПІ ім. Ігоря Сікорського

.