Дисципліни ОНП Електронні прилади та пристрої – Магістр з електроніки (наукове спрямування)

Цикл загальної підготовки

Обов’язкові компоненти ОП

Інтелектуальна власність та патентознавств

Математичні методи оптимізації

Математичне моделювання систем та процесів

Вибіркові компоненти ОНП

Навчальна дисципліна з проблем сталого розвитку

Практикум з іншомовного наукового спілкування

Навчальна дисципліни з педагогіки

Навчальна дисципліна з менеджменту (інноваційний менеджмент, дисципліна з розробки стартап-проектів і таке інше)

Наукова робота за темою магістерської дисертації

 

Цикл професійної підготовки

Обов’язкові компоненти ОНП

Технологія виробництва електронної техніки

Матеріалознавство в електроніці та фотоніці

Вимірювання в електронних системах

Проектування електронних систем

Електронні системи контролю якості та діагностики

Системи контролю, регістрації та відображення інформації

Оптоелектроніка та фотоніка

Голографія та оптичні процесори

Плазмова та імпульсна електроніка

Електронні та фотонні методи в екології

Класичний та цифровий маркетинг

Інформаційна електроніка

Проектування пристроїв мікрохвильової електроніки

Проектування і верифікація електронних систем

Вибіркові (наукові) компоненти ОНП

Науково-дослідна практика

Робота над магістерською дисертацією