Підвищення кваліфікації викладачів. Кузьмичєв А.І.

Кузьмичєв Анатолій Іванович, д.т.н., професор

Курси:

• Сертифікат Національного агентства з питань запобігання корупції

Успішно закінчив курси

"Основи антикорупції для всіх і кожного"

 (06.12.2023)

PDF

• Свідоцтво

Державного підприємства Науково-виробничий центр енергозберігаючих конструкцій і технологій "Технолуч" Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАНУ

ТЛ № 007

Успішно пройшов стажування науково-педагогічного працівника за програмою

"Сучасні методи отримання функціональних оптичних покриттів за допомогою плазмової нанотехнології""

(22.03.2019)

• Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ № 121114

Підвищив кваліфікацію в Навчальному комплексі "Інститут післядипломної освіти "НТУУ "КПІ" на тему:

"Сертифікація системи менеджменту на базі ISO 9001, 50001, OHSAS 18001"

(28.01.2015)