Захист дисертацій

Про створення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії

Наказ Міністерства освіт і науки України №1502 від 04.12.2020 р. "Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії"

Спеціалізовані вчені ради
з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій
на здобуття ступеня доктора філософії з галузей знань та за спеціальностями

...

 

№ з/п

Найменування закладу вищої освіти (наукової установи), шифр ради

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача ступеня доктора філософії, галузь знань, спеціальність

Склад ради

62

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,

ДФ 26.002.024

Майкут Сергій Олексійович,

 

галузь знань «Електроніка та телекомунікації»,

 

спеціальність «Електроніка»

Голова ради:

1.      Вербицький Володимир Григорович, д.т.н., професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Рецензенти:

2.      Мельник Ігор Віталійович, д.т.и., професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

3.       Щерба Максим Анатолійович, д.т.н., доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Опоненти:

4.      Римар Сергій Володимирович, д.т.н., старший науковий співробітник, Інститут електрозварювання ім. Є. О. Пагона НАН України.

5.      Подольцев Олександр Дмитрович, д.т.н., старший науковий співробітник, Інститут електродинаміки НАН України

63

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,

ДФ 26.002.025

Перевертайло Володимир Володимирович

 

галузь знань «Електроніка та телекомунікації»,

 

спеціальність «Електроніка»

Голова ради:

1.      Вербицький Володимир Григорович, д.т.н., професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Рецензенти:

2.      Лошицький Павло Павлович, д.т.н., професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

3.      Тугай Сергій Борисович, к.т.н., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Опоненти:

4.      Мартиш Євген Власович, д.ф.-м.н., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

5.      Ціолко В’ячеслав Володимирович, д.т.н., старший науковий співробітник, Інститут фізики НАН України

...

 

Захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидати технічних наук:

Осипенко Катерина Сергіївна 1 березня 2016 р.

- на тему "Керування режимами роботи перетворювачів автономних систем електроживлення"

Миколаєць Дмитро Анатолійович 1 березня 2016 р.

- на тему "Фільтро-компенсуючий перетворювач в системі гарантованого електроживлення"

Батрак Лариса Миколаївна 1 червня 2016

- на тему "Енергоефективне управління паралельним активним фільтром трифазної чотирипровідної системи живлення"

Коваленко Євгеній  29 червня 2016

- на тему "Енергоефективне керування електроживлення систем наноспутників"