Місця практики

 

 

Вид практики

 

 

В якому семестрі / тривалість (у тижнях)

 

 

Бази практик (перелік)

1 Виробнича практика

(ОКР «бакалавр»)

6 / 3 ВАТ НТК „Електронприлад”
Інститут електродинаміки НАНУ
Інститут технічної теплофізики НАНУ
Інститут гідромеханіки НАНУ
ДП НДІ “Квант-радіоелектроніка”
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАНУ
НДІ «Гідроприлад»
ВО «Київприлад»
ДП Антонов
ДАХК Артем
НДІ прикладної електроніки
м. Київ, НТУУ «КПІ», каф. ПЕ та інші кафедри університету
2 Переддипломна практика

(ОКР «бакалавр»)

8 / 3 м. Київ, НТУУ «КПІ», каф. ПЕ та інші кафедри університету
3

 

 

Переддипломна практика

(ОКР «спеціаліст»)

3 / 8 ЦКБ ВО «Арсенал»
ВАТ НТК „Електронприлад”
Інститут електродинаміки НАНУ
Інститут гідромеханіки НАНУ
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАНУ
НДІ «Гідроприлад»
ВО «Київприлад»
ДП Антонов
ДАХК Артем
НДІ прикладної електроніки
м. Київ, НТУУ «КПІ», каф. ПЕ та інші кафедри університету
4 Науково-дослідна практика

(ОКР «магістр»)

4 / 4 м. Київ, НТУУ «КПІ», каф. ПЕ та інші кафедри університету