Засідання кафедри ЕПС №23 (2022-2023)

У середу 7 червня о 16:00 офлайн (з можливістю дистанційного підключення в Google Meet) в ауд. 406-12, відбудеться засідання кафедри ЕПС №23

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт магістрів 1 курсу за навчальний рік.
Доповідачі: магістри, наукові керівники.

2. Затвердження переліку дисциплін, що можуть виноситись на повторне вивчення у другому семестрі 2022-2023 н.р.
Доповідачі: Євген ВЕРБИЦЬКИЙ, Катерина КЛЕН, Леонід ЦИБУЛЬСКИЙ.

3. Зміни до формування каталогів вибіркових дисциплін.
Доповідач: Юлія БОНДАРЕНКО.

4. Конкурсні справи (продовження контрактів).
Доповідачі: Олег БЕВЗА, Сергій МИХАЙЛОВ, Леонід ПИСАРЕНКО, Леонід ЦИБУЛЬСКИЙ, Тетяна ХИЖНЯК.

5. Науковий семінар "Виявлення та аналіз режимів руху транспортних засобів за допомогою методів машинного навчання".
Доповідачка: Олександра КОЛЕСНИК.

6. Різне

Засідання екзаменаційної комісії 17.6

Засідання магістерських дисертацій за спеціальністю 171 Електроніка, освітньо-наукової та освітньо-професійної програм "Електронні компоненти та системи"

Формат: офлайн для членів комісії.

Коли: 25 травня о 10:00

Де: 406 аудиторія 12 корпусу

Склад комісії:

Голова: доц. Вербицький Є.В.

Члени: проф. Жуйков В.Я.

проф. Терещенко Т.О.

доц. Сафронов П.С.

До захисту допущено п'ять студентів:

- Базилюк Семен;
- Мельник Іван;
- Мирошніченко Микола;
- Навроцький Віталій;
- Сергеєв Дмитро.

Всі бажаючі, окрім членів комісії, можуть долучитися до засідання онлайн.

На платформі Zoom,
Join Zoom Meeting

Засідання кафедри ЕПС №22 (2022-2023)

У середу 24 травня о 16:00 офлайн (з можливістю дистанційного підключення в Google Meet) в ауд. 406-12, відбудеться засідання кафедри ЕПС №21

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Залік з переддипломної практики студентів рівня бакалавр.
Доповідачі: студенти, наукові керівники.

2. Аналіз виконання індивідуального навчального плану аспірантів.
Доповідачі: Василь ГРОМОВ, Владислав КЛИМЕНКО, Ігор ФЕДІН.

3. Результати другого календарного контролю.
Доповідач: Сергій ТУГАЙ.

4. Конкурсні справи.

5. Різне

Засідання кафедри ЕПС №21 (2022-2023)

У середу 17 травня о 16:00 офлайн (з можливістю дистанційного підключення в Google Meet) в ауд. 406-12, відбудеться засідання кафедри ЕПС №21

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Допуск до захисту магістерських дисертацій магістрів наукового та професійного напрямку.
Доповідачі: магістри та наукові керівники.

2. Затвердження тем дипломних проєктів студентів рівня бакалавр.
Доповідачі: Лариса БАТРАК.

3. Методичний семінар "Модернізація курсу "Електромагнітна техніка".
Доповідач: Артур ЗАГРАНИЧНИЙ.

4. Різне

Засідання кафедри ЕПС №20 (2022-2023)

У середу 10 травня о 16:00 офлайн (з можливістю дистанційного підключення в Google Meet) в ауд. 406-12, відбудеться засідання кафедри ЕПС №20

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Відвідуваність студентами лабораторних занять з очною формою навчання.
Доповідачі: Олег БЕВЗА, Артур ЗАГРАНИЧНИЙ, Павло САФРОНОВ, Сергій СИДОРЕНКО.

2. Міжнародна акредитація освітньої програми "Електронні компоненти та системи"
Доповідачі: Катерина КЛЕН.

3. Звіт про перший рік навчання в докторантурі.
Доповідач: Катерина КЛЕН.

4.Науковий семінар "Огляд перетворювачів електроенергії для інфраструктури заряджання електромобілів з фотовольтаїчним розширенням".
Доповідач: Олексій ЯМА.

РОЗКЛАД захисту магістерських дисертацій студентів за спеціальністю 171 Електроніка

Освітньо-професійна програма магістерської підготовки -
Електронні прилади та пристрої
кваліфікація – магістр з електроніки
кафедри Електронних пристроїв та систем
денної форми навчання

ЕК-17.7

Дата

Час

Аудиторія

Кількість захистів

22.05.2023

10:00

406-12

4

24.05.2023

10:00

406-12

 

Освітньо-професійна програма магістерської підготовки -
Електронні компоненти та системи
кваліфікація – магістр з електроніки
кафедри Електронних пристроїв та систем
денної форми навчання

ЕК-17.6

Дата

Час

Аудиторія

Кількість захистів

22.05.2023

14:00

406-12

3

24.05.2023

10:00

406-12

2

Відкрита зустріч з приводу акредитації освітньої програми бакалаврів “Електронні прилади та пристрої”

Усі охочі учасники освітнього процесу запрошуються на відкриту зустріч з приводу акредитації освітньої програми бакалаврів "Електронні прилади та пристрої" 25 квітня з 16.10 до 16.59

Підключитись до конференції Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/81252251639?pwd=bzhxRHo1MzVGZGJLRVgvT0lNSWlVQT09

Ідентифікатор конференції: 812 5225 1639
Пароль: 2023

 

Засідання кафедри ЕПС №19 (2022-2023)

У середу 12 квітня о 16:00 офлайн (з можливістю дистанційного підключення в Google Meet) в ауд. 406-12, відбудеться засідання кафедри ЕПС №19

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Допуск студентів 4 курсу до додаткової сесії за результатами основної сесії..
Доповідачі: Сергій ТУГАЙ.

2. Методичний семінар. Правила супроводження персонального кабінету НПП в АІС Кампус
Доповідачі: Леонід ЦИБУЛЬСКИЙ, Ганна САРИБОГА.

3. Науковий семінар "Електронно-променева гармата для плавлення дроту".
Доповідач: Ірина ШВЕД.

4. Різне.

Засідання кафедри ЕПС №18 (2022-2023)

У середу 05 квітня о 16:00 офлайн (з можливістю дистанційного підключення в Google Meet) в ауд. 406-12, відбудеться засідання кафедри ЕПС №18

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Результати 1 календарного контролю.
Доповідачі: Сергій ТУГАЙ.

2. Затвердження переліку освітніх компонент, за якими буде організовано проведення лабораторних робіт в очному режимі.
Доповідач: Євген ВЕРБИЦЬКИЙ.

3. Методичний семінар "Оптоелектроніка і фотоніка".
Доповідач: Вячеслав ЧАДЮК.

4. Різне.

Засідання кафедри ЕПС №17 (2022-2023)

У середу 22 лютого о 16:00 в Google Meet відбудеться засідання кафедри ЕПС №17

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Залік з науково-дослідної практики магістрів наукового спрямування.
Доповідачі: студенти, наукові керівники.

2. Призначення наукового керівника для аспіранта Владислава Клименка.
Доповідач: Владислав Клименко, Ігор Мельник.

3. Особливості проведення календарного контролю.
Доповідач: Сергій Тугай.

4. Науковий семінар  "Керування електротехнічними пристроями на базі моніторингу стану людини".
Доповідач: Олександр Штикало.

5. Різне.

У середу 22 лютого о 16:00 в Google Meet відбудеться засідання кафедри ЕПС №17

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Залік з науково-дослідної практики магістрів наукового спрямування.
Доповідачі: студенти, наукові керівники.

2. Призначення наукового керівника для аспіранта Владислава Клименка.
Доповідач: Владислав Клименко, Ігор Мельник.

3. Особливості проведення календарного контролю.
Доповідач: Сергій Тугай.

4. Науковий семінар  "Керування електротехнічними пристроями на базі моніторингу стану людини".
Доповідач: Олександр Штикало.

5. Різне.