Засідання кафедри ЕПС №23 (2022-2023)

У середу 7 червня о 16:00 офлайн (з можливістю дистанційного підключення в Google Meet) в ауд. 406-12, відбудеться засідання кафедри ЕПС №23

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт магістрів 1 курсу за навчальний рік.
Доповідачі: магістри, наукові керівники.

2. Затвердження переліку дисциплін, що можуть виноситись на повторне вивчення у другому семестрі 2022-2023 н.р.
Доповідачі: Євген ВЕРБИЦЬКИЙ, Катерина КЛЕН, Леонід ЦИБУЛЬСКИЙ.

3. Зміни до формування каталогів вибіркових дисциплін.
Доповідач: Юлія БОНДАРЕНКО.

4. Конкурсні справи (продовження контрактів).
Доповідачі: Олег БЕВЗА, Сергій МИХАЙЛОВ, Леонід ПИСАРЕНКО, Леонід ЦИБУЛЬСКИЙ, Тетяна ХИЖНЯК.

5. Науковий семінар "Виявлення та аналіз режимів руху транспортних засобів за допомогою методів машинного навчання".
Доповідачка: Олександра КОЛЕСНИК.

6. Різне

Засідання кафедри ЕПС №22 (2022-2023)

У середу 24 травня о 16:00 офлайн (з можливістю дистанційного підключення в Google Meet) в ауд. 406-12, відбудеться засідання кафедри ЕПС №21

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Залік з переддипломної практики студентів рівня бакалавр.
Доповідачі: студенти, наукові керівники.

2. Аналіз виконання індивідуального навчального плану аспірантів.
Доповідачі: Василь ГРОМОВ, Владислав КЛИМЕНКО, Ігор ФЕДІН.

3. Результати другого календарного контролю.
Доповідач: Сергій ТУГАЙ.

4. Конкурсні справи.

5. Різне

Засідання кафедри ЕПС №21 (2022-2023)

У середу 17 травня о 16:00 офлайн (з можливістю дистанційного підключення в Google Meet) в ауд. 406-12, відбудеться засідання кафедри ЕПС №21

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Допуск до захисту магістерських дисертацій магістрів наукового та професійного напрямку.
Доповідачі: магістри та наукові керівники.

2. Затвердження тем дипломних проєктів студентів рівня бакалавр.
Доповідачі: Лариса БАТРАК.

3. Методичний семінар "Модернізація курсу "Електромагнітна техніка".
Доповідач: Артур ЗАГРАНИЧНИЙ.

4. Різне

Засідання кафедри ЕПС №20 (2022-2023)

У середу 10 травня о 16:00 офлайн (з можливістю дистанційного підключення в Google Meet) в ауд. 406-12, відбудеться засідання кафедри ЕПС №20

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Відвідуваність студентами лабораторних занять з очною формою навчання.
Доповідачі: Олег БЕВЗА, Артур ЗАГРАНИЧНИЙ, Павло САФРОНОВ, Сергій СИДОРЕНКО.

2. Міжнародна акредитація освітньої програми "Електронні компоненти та системи"
Доповідачі: Катерина КЛЕН.

3. Звіт про перший рік навчання в докторантурі.
Доповідач: Катерина КЛЕН.

4.Науковий семінар "Огляд перетворювачів електроенергії для інфраструктури заряджання електромобілів з фотовольтаїчним розширенням".
Доповідач: Олексій ЯМА.

Засідання кафедри ЕПС №19 (2022-2023)

У середу 12 квітня о 16:00 офлайн (з можливістю дистанційного підключення в Google Meet) в ауд. 406-12, відбудеться засідання кафедри ЕПС №19

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Допуск студентів 4 курсу до додаткової сесії за результатами основної сесії..
Доповідачі: Сергій ТУГАЙ.

2. Методичний семінар. Правила супроводження персонального кабінету НПП в АІС Кампус
Доповідачі: Леонід ЦИБУЛЬСКИЙ, Ганна САРИБОГА.

3. Науковий семінар "Електронно-променева гармата для плавлення дроту".
Доповідач: Ірина ШВЕД.

4. Різне.

Засідання кафедри ЕПС №18 (2022-2023)

У середу 05 квітня о 16:00 офлайн (з можливістю дистанційного підключення в Google Meet) в ауд. 406-12, відбудеться засідання кафедри ЕПС №18

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Результати 1 календарного контролю.
Доповідачі: Сергій ТУГАЙ.

2. Затвердження переліку освітніх компонент, за якими буде організовано проведення лабораторних робіт в очному режимі.
Доповідач: Євген ВЕРБИЦЬКИЙ.

3. Методичний семінар "Оптоелектроніка і фотоніка".
Доповідач: Вячеслав ЧАДЮК.

4. Різне.

Засідання кафедри ЕПС №17 (2022-2023)

У середу 22 лютого о 16:00 в Google Meet відбудеться засідання кафедри ЕПС №17

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Залік з науково-дослідної практики магістрів наукового спрямування.
Доповідачі: студенти, наукові керівники.

2. Призначення наукового керівника для аспіранта Владислава Клименка.
Доповідач: Владислав Клименко, Ігор Мельник.

3. Особливості проведення календарного контролю.
Доповідач: Сергій Тугай.

4. Науковий семінар  "Керування електротехнічними пристроями на базі моніторингу стану людини".
Доповідач: Олександр Штикало.

5. Різне.

У середу 22 лютого о 16:00 в Google Meet відбудеться засідання кафедри ЕПС №17

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Залік з науково-дослідної практики магістрів наукового спрямування.
Доповідачі: студенти, наукові керівники.

2. Призначення наукового керівника для аспіранта Владислава Клименка.
Доповідач: Владислав Клименко, Ігор Мельник.

3. Особливості проведення календарного контролю.
Доповідач: Сергій Тугай.

4. Науковий семінар  "Керування електротехнічними пристроями на базі моніторингу стану людини".
Доповідач: Олександр Штикало.

5. Різне.

Засідання кафедри ЕПС №16 (2022-2023)

У четвер 15 березня о 16:00 в Google Meet відбудеться засідання кафедри ЕПС №16

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Видання довідника про історію та структуру ФЕЛ.
Доповідачі: Євген Вербицький.

2. Ведення поточного контролю в АІС кампус.
Доповідач: Світлана Балашова.

3. Затвердження тем ОНП магістрів 2 курсу.
Доповідач: Лариса Батрак.

4. Затвердження наказу КПІ "Про провадження наукового семінару "Аналіз процесів у приладах, пристроях та системах електроніки".".
Доповідач: Євген Вербицький.

5. Аналіз результатів опитування бакалаврів освітньої програми «Електронні прилади та пристрої» у лютому 2023 р.
Доповідач: Сергій Михайлов.

6. Науковий семінар.
Доповідач: Віктор Сергійчук
Огляд рішень для розширення динамічного діапазону чутливості планарного сенсора Холла з фоточутливою активною областю

7. Різне.

Засідання кафедри ЕПС №15 (2022-2023)

У четвер 16 лютого о 16:00 в Google Meet відбудеться засідання кафедри ЕПС №15

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт аспірантів про виконання індивідуального плану роботи.
Доповідачі: аспіранти, наукові керівники.

2. Особливості організації навчального процесу у весняному семестрі.
Доповідач: Хижняк Т.А.

3. Поточні справи з акредитації освітніх програм.
Доповідач: Клен К.С., Цибульский Л.Ю.

4. Інструктаж з техніки безпеки.
Доповідач: Трофімчук Т.С.

5. Різне.

Засідання кафедри ЕПС №14 (2022-2023)

У середу 1 лютого о 14:00 в Google Meet відбудеться засідання кафедри ЕПС №14

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Результати проходження сесії студентами 1-4 курсу бакалаврату та 2 курсу магістратури.
Доповідач: Тугай С.Б.

2. Підготовка до весняного семестру.
Доповідач: Бевза О.М.

3. Заходи до 125-річчя КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Доповідач: Вербицький Є.В.

4. Науково-методичний семінар за напрямом "Фізична електроніка".
Доповідач: Кузьмичєв А.І.

5. Різне.