Дисципліни ОПП Електронні прилади та пристрої – Магістр з електроніки (професійне спрямування)

Цикл загальної підготовки

Обов’язкові компоненти ОП

Інтелектуальна власність та патентознавство

Вибіркові компоненти ОПП

Навчальна дисципліна з проблем сталого розвитку

Практикум з іншомовного професійного спілкування

Навчальна дисципліна з менеджменту (інноваційний менеджмент, дисципліна з розробки стартап-проектів і таке інше)

Наукова робота за темою магістерської дисертації

 

 

Цикл професійної підготовки

Обов’язкові компоненти ОПП

Технологія виробництва електронної техніки

Матеріалознавство в електроніці та фотоніці

Вимірювання в електронних системах

Проектування електронних систем

Електронні системи контролю якості та діагностики

Системи контролю, регістрації та відображення інформації

Оптоелектроніка та фотоніка

Голографія та оптичні процесори

Плазмова та імпульсна електроніка

Електронні та фотонні методи в екології

Класичний та цифровий маркетинг

Вибіркові компоненти ОПП

Переддипломна практика

Виконання магістерської дисертації