Вибір навчальних дисциплін

Вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти.

Положення про Індивідуальний навчальний план студента КПІ ім. Ігоря Сікорського встановлює, що вибіркові дисципліни із загальноуніверситетського каталогу студенти зобов’язані обрати в системі «Електронний кампус».

Каталоги містять анотований перелік дисциплін які пропонуються для обрання студентами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня ВО згідно навчального плану на наступний навчальний рік.

Тимчасове положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти Факультету електроніки КПІ ім. Ігоря Сікорського права на вільний вибір навчальних дисциплін.

PDF
PDF

Кафедральний КАТАЛОГ

вибіркових навчальних дисциплін

денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти циклу професійної підготовки

для освітньої програми «Електронні компоненти і системи»

спеціальності 171 Електроніка

PDF
PDF

Кафедральний КАТАЛОГ

вибіркових навчальних дисциплін

денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти циклу професійної підготовки

для освітньої програми «Електронні прилади та пристрої»
спеціальності 171 Електроніка

PDF
PDF

Кафедральний КАТАЛОГ

вибіркових навчальних дисциплін

денної та заочної форми навчання за інтегрованим навчальним планом (прискореники) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти циклу професійної підготовки

для освітньої програми «Електронні прилади та пристрої»
спеціальності 171 Електроніка

PDF
PDF

 Кафедральний КАТАЛОГ

вибіркових навчальних дисциплін

денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти циклу професійної підготовки

для освітньої програми «Електронні компоненти і системи»

спеціальності 171 Електроніка

PDF
PDF

 Кафедральний КАТАЛОГ

вибіркових навчальних дисциплін

денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти циклу професійної підготовки

для освітньої програми «Електронні прилади та пристрої»

спеціальності 171 Електроніка

PDF
PDF

 Кафедральний КАТАЛОГ

вибіркових навчальних дисциплін

для здобуття універсальних компетентностей дослідника денної та заочної форми навчання третього (доктор філософії) рівня вищої освіти

для освітньої програми «Електроніка»

спеціальності 171 Електроніка

PDF
PDF

Анкета

щодо обрання кредитних модулів навчальних дисциплін денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти циклу професійної підготовки

PDF
PDF