Вступ до магістратури

Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра», то ти можеш вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 5 курс (1 курс магістратури). Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Тривалість навчання на цьому освітньому рівні залежить  від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової.

Освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи. Тривалість 1 рік 4 місяці.

Освітньо-наукова програма (ОНП) підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури. Тривалість 1 рік 9 місяців.

-  Положення про вступ до магістратури

-   Каталог вступника до магістратури 2021

-  Графік консультацій з підготовки до ЄВІ (англійська мова)

-  Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ

-  Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ вступників до магістратури, які завершили навчання у попередні роки або вступають пісял завершення цього року іншого закладу вищої освіти

- Терміни вступної кампанії

- Розклад роботи відбіркової комісії ФЕЛ

- Обсяги державного замовлення за освітнім ступенем магістра

- Вартість навчання у 2021/2022 навчальному році

- Програми фахових випробовувань

- Освітньо-професійна програма "Електронні компоненти і системи"

- Освітньо-професійна програма "Електронні прилади та пристрої

- Освітньо-наукова програма "Електронні компоненти і системи"

- Освітньо-наукова програма "Електронні прилади та пристрої"

Розклад роботи атестаційної комісії

PDF

Розклад фахових комплексних випробовувань для вступу на освітні програми підготовки магістрів ФЕЛ 2021

PDF

Посилання на онлайн-консультації перед комплексними фаховими випробуваннями

PDF

ВСТУПНИКАМ ДО МАГІСТРАТУРИ потрібно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) у формі ЗНО.

Увага!

При вступі до магістратури зараховуються результати ЄВІ - 2020 та 2021 років.

Шановні вступники до магістратури, реєстрація для проходження єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ, для вступників на спеціальність 081 Право) буде здійснюватись з 11 травня до 03 червня включно!

Приймальна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського робить все можливе, щоб зробити вашу реєстрацію максимально комфортною та безпечною у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в країні. Реєстрація відбуватиметься виключно дистанційно з використанням системи «Електронний кампус» для випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського цього року та з використанням електронної пошти для випускників попередніх років. Рекомендуємо всім вступникам, які завершують навчання у інших закладах освіти зареєструватись для складання ЄВІ та ЄФВВ за місцем вашого навчання – це спростить процедуру вам та нам. Подробиці тут.

Для реєстрації необхідно підготувати скан-копії таких документів (розмір кожного файлу – до 1 мегабайта, формати .jpg, .pdf):

— паспорт (1, 2 сторінки) або ID (з двох боків);
— облікова картка платника податків;
— особисте фото на білому фоні (не менше 300 dpi).

Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2021, які бажають вступити до магістратури

Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ вступників до магістратури, які завершили навчання у попередні роки або вступають після завершення цього року іншого закладу вищої освіти

ВСТУПНИК ВВАЖАЄТЬСЯ ЗАРЕЄСТРОВАНИМ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ЛИСТКА 

Для кожного вступника, який отримав екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому 

УЧАСНИКУ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Цього року документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно

Реєстрація для складання ЄВІ/ЄФВВ

11 травня – 03 червня 18:00

Початок реєстрації електронних кабінетів

01 липня

Терміни прийому заяв та документів

15 липня – 23 липня 18:00

Вступні

випробування

Єдиний вступний іспит з іноземної мови

(додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти)

Фахові

24-30 липня

(згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії)

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 02 серпня

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 18 години 07 серпня

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 13 години 14 серпня

Терміни зарахування вступників:

за державним замовленням

12 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 19 серпня.

РОЗРАХУНОК КОНКУРСНОГО БАЛУ

При вступі для здобуття ступеня магістра конкурсний бал розраховується за формулою:

КБ = 0,25·П1 + 0,75·П2 +RA

де
П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови,
П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),
RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.

Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатка відповідного диплома та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою:

RA = 2RA + 2RT ,

де:
RA – академічний складник,
RT – складник творчих досягнень.

Академічний складник (RA) академічного рейтингу вступника визначається як середнє арифметичне результатів за всі показники наведені в додатка до диплома (результати вивчення предметів, захисту курсових/дипломних робіт, складання екзаменів тощо) виражених у чисельному або літерному еквіваленті. За наявності і літерного, і чисельного показника, пріоритет надається чисельному показнику. При цьому не враховуються тільки ті показники для яких відсутній і чисельний і літерний еквівалент (результати яких зазначені у додатка до диплома як атестовано, зараховано, вивчав тощо).

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

Складник творчих досягнень (RT) академічного рейтингу вступника визначається з урахуванням рівня результативності відповідного досягнення та кількості цих досягнень.

RT= ∑rjnj,

де:
rj – ранг творчого досягнення (згідно з таблицею);
nj – кількість творчих досягнень j-го рівня.

Максимальна кількість балів творчих досягнень, що враховується під час визначення академічного рейтингу вступника, дорівнює 5.

Результати творчої роботи студента*

Рівень результативності та вагові коефіцієнти

Стаття в університетській збірці наукових праць, публікація доповіді у збірці праць конференції, призове місце на конкурсі наукових робіт студентів університету (факультету), розроблення інноваційного проекту («Інкубатор інноваційних ідей»), прийняття до розгляду заявки на охоронний документ України на об’єкт інтелектуальної власності.

Університетський

r1 = 0,5

Стаття у всеукраїнському науковому журналі, публікація доповіді у збірці праць всеукраїнської конференції, участь у всеукраїнській виставці з експонатом, призове місце у всеукраїнській олімпіаді з фаху, отримання охоронного документа України на об’єкт інтелектуальної власності або заявка на закордонне патентування, диплом призеру другого туру Фестивалю «Future of Ukraine 2021».

Всеукраїнський

r2 = 1

Стаття (доповідь) у міжнародних журналах і збірках наукових праць, участь у міжнародних виставках, конкурсах і олімпіадах з фаху або призове місце на всеукраїнському рівні цих заходів, отримання закордонного патенту, диплом переможця Фестивалю «Future of Ukraine 2021».

Міжнародний
r3 = 2

* 1. Якщо є співавтори певної роботи, ваговий коефіцієнт rj поділяється на їх кількість.

2. Творчі досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх тематика відповідає спеціальності (освітній програмі), на яку проводиться набір (відповідність визначається атестаційними комісіями факультетів/інститутів та/або підкомісіями за відповідними спеціальностями(освітніми програмами)).

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

(СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ)

171 Електроніка

1. Електронні прилади та пристрої

2. Електронні компоненти і системи

 

Обсяги державного замовлення за освітнім ступенем магістра при вступі на основі здобутого ступеня бакалавра

Спеціальність

Освітня програма

Обсяг держзамовлення

ОНП

ОПП
денна

ОПП
заочна

171 Електроніка

Електронні компоненти і системи

 

 

 

171 Електроніка

Електронні прилади та пристрої

 

 

 

Вартість навчання у 2020/2021 навчальному році

Курс (програма підготовки)

Денна форма навчання, грн.

Заочна форма навчання, грн.

171 Електроніка

20200

11300

 ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ

ПРОГРАМИ ВИПРОБОВУВАНЬ 2022

ФАЙЛИ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ

Програма комплексного фахового випробовування для вступу на ОНП магістра
“Електроніка”
за спеціальністю 171 Електроніка

Програма фахового випробовування для вступу на ОПП магістра

“Електронні компоненти, пристрої та системи”
за спеціальністю 171 Електроніка

 

ОПП  Електронні компоненти і системи, за спеціальністю 171 - Електроніка, кваліфікація - Магістр з електроніки (професійне спрямування)

ОПП  Електронні прилади та пристрої, за спеціальністю 171 - Електроніка, кваліфікація - Магістр з електроніки  (професійне спрямування)

ОНП  Електронні компоненти і системи, за спеціальністю 171 - Електроніка, кваліфікація - Магістр з електроніки  (наукове спрямування)

ОНП  Електронні прилади та пристрої, за спеціальністю 171 - Електроніка, кваліфікація - Магістр з електроніки (наукове спрямування)