Рішення спеціалізованих вчених рад про присудження ступеня доктора філософії Майкуту С.О. та Перевертайло В.В.

Затверджено наказ Міністерства освіти і науки України 15.04.2021 № 420

Рішення спеціалізованих вчених рад про присудження ступеня доктора філософії з галузі знань "Електроніка та телекомунікації" та за спеціальністю  171 "Електроніка"

 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут                            імені Ігоря Сікорського»

Д 26.002.024

-   Майкут Сергій Олексійович, ДР № 001532 

Д 26.002.025

-   Перевертайло Володимир Володимирович, ДР № 001533