Доценти

Абакумова Олена Олегівна

 

Orcid ID: 0000-0002-5467-2473
Профіль в Google Scholar:
Web of Science:
Scopus ID:

Науковий ступінь:

к.ф.н.

Посада:

доцент

Освіта:

Київський державний педагогічний інститут ім. М.П.Драгоманова, 1992 р.

Лекційні курси:

- "Обчислювальна математика";

- "Чисельні методи";

- “Методи обчислень”.

Публікації:

понад 50 наукових та методичних праць

Наукові інтереси:

- проектування систем електронного дистанційного навчання та засобів дистанційних аудіо- та відео- телекомунікацій;

- комп'ютерне моделювання напівпровідникових перетворювачів електроенергії.

Підвищення кваліфікації:

Сертифікати

Сертифікат 
"Основи антикорупції для всіх і кожного"

e-mail:

aoo79231-edslll.kpi.ua

 

Батрак Лариса Миколаївна

 

Orcid ID: 0000-0001-9327-6863
Профіль в Google Scholar:
Web of Science:
Scopus ID:

Науковий ступінь:

к.т.н.

Посада:

доцент

Освіта:

Факультет електронної техніки КПІ, 1987 р.

Лекційні курси:

- "Енергозбереження та енергоефективність";

- "Основи конструювання біомедичної апаратури".

Публікації:

понад 80 статей, 2 патенти на винаходи

Наукові інтереси:

Засоби підвищення енергоефективності процесів електроспоживання в багатофазних системах живлення

Підвищення кваліфікації

Сертифікати

Сертифікат 
"Основи антикорупції для всіх і кожного"

 

e-mail:

blm539961-edslll.kpi.ua

 

Бондаренко Олександр Федорович

 

Orcid ID: 0000-0002-4276-1145
Профіль в Google Scholar:
Web of Science:
Scopus ID:

Науковий ступінь:

к.т.н.

Посада:

доцент кафедри ЕПС

Освіта:

Донбаський гірничо-металургійний інститут, спеціальність «Електронні системи», 2003 р.

Лекційні курси:

- "Пристрої перетворювальної техніки";

- "Схемотехніка";

Публікації:

120 статей, 5 патентів на винаходи

Наукові інтереси:

- Промислова електроніка

- Силова електроніка

- Високоефективні джерела живлення для контактного зварювання та споріднених електротехнологій

- Методи та засоби вимірювання параметрів напівпровідникових приладів

- Автоматизовані інформаційно-вимірювальні системи на основі інерціальних давачів

e-mail:

 o.bondarenkokpi.ua

CV:

 

Волківський Вадим Борисович

 

Orcid ID: 0000-0003-2379-0765
Профіль в Google Scholar:
Web of Science:
Scopus ID:

Науковий ступінь:

к.т.н.

Посада:

доцент

Освіта:

Факультет електроніки КПІ, 2003 р.

Лекційні курси:

- "Інформаційні технології".

Публікації:

Понад 10 статей, 4 патенти на винахід

Наукові інтереси:

- Комп'ютерні мережі

- Моделювання в електроніці

- Інформаційні технології

- Інтернет технології

 

Коваленко Євген Юрійович

 

Orcid ID: 0000-0003-1249-2076
Профіль в Google Scholar:
Web of Science:
Scopus ID:

Науковий ступінь:

к.т.н.

Посада:

доцент

Освіта:

Факультет електроніки КПІ. 2011 – магістр, 2016 – к.т.н.

Лекційні курси:

- "Енергетична електроніка";

- "Мікропроцесорні системи";

- "Системи електрозабезпечення".

Публікації:

Більше 20 статей, 10 патентів на корисну модель

Наукові інтереси:

- Електроніка;

- Програмування;

- Розробка університетських супутників.

Нагороди:

 

Нагороджений нагрудним знаком ім. Макарова за розвиток космічної галузі України, подяка від МОН України.

e-mail:

key742191-edslll.kpi.ua

 

Клен Катерина Сергіївна

 

Orcid ID: 0000-0002-6674-8332
Профіль в Google Scholar:
Web of Science:
Scopus ID:

Науковий ступінь:

к.т.н.

Посада:

доцент

Освіта:

Факультет електроніки НТУУ «КПІ», 2012 р.

Лекційні курси:

- "Інформаційні технології-2";

- "Електронні системи";

- "Цифрові інформаційні системи".

Публікації:

4 монографії, більше 40 статей, 1 патент на винахід

Наукові інтереси:

- Smart Grid та Micro Grid

- Відбір максимальної енергії

- Прогнозування функцій зміни первинного потоку енергії

- Керування накопичувачем енергії

- Моделювання хмарного покриву

- Відновлення даних

e-mail:

oks955161-edslll.kpi.ua

CV:

 

Миколаєць Дмитро Анатолійович

 

Orcid ID: 0000-0002-9152-8593
Профіль в Google Scholar:
Web of Science:
Scopus ID:

Науковий ступінь:

к.т.н.

Посада:

доцент

Освіта:

Факультет електроніки НТУУ «КПІ», 2011 р.

Лекційні курси:

- "Пристрої відображення та реєстрації інформації";

- "Системи електроживлення електронної апаратури";

- "Основи теорії авторегулювання".

Публікації:

3 монографії, більше 30 наукових на навчально методичних праць

Наукові інтереси:

- Електромагнітна сумісність електроспоживачів з мережею;

- Розробка алгоритмів керування та розрахунку параметрів компенсаторів реактивної енергії;

- Геометричний підхід до аналізу напівпровідникових перетворювачів.

e-mail:

mda09596-edslll.kpi.ua

 

Михайлов Сергій Ростиславович

 

Orcid ID: 0000-0002-4314-785X
Профіль в Google Scholar:
Web of Science:
Scopus ID:

Науковий ступінь:

к.т.н.

Посада:

доцент

Освіта:

Факультет електронної техніки КПІ, 1980 р.

Лекційні курси:

- "Мікропроцесорна техніка";

- "Системи контролю, реєстрації та відображення інформації";

- "Електронні системи контролю якості та діагностики";

- "Фізичні принципи побудови сучасних електронних систем".

Публікації:

Понад 100 наукових праць, 10 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, 8 навчальних посібників та 1 підручник 

Наукові інтереси:

- Розробка та дослідження високочутливих рентгенотелевізійних систем неруйнівного контролю;

- Телевізійні системи технічного зору.

e-mail:

msr08494-edslll.kpi.ua

 

Сафронов Павло Сергійович

 

Orcid ID: 0000-0002-5708-4933
Профіль в Google Scholar:
Web of Science:
Scopus ID:

Науковий ступінь:

к.т.н.

Посада:

доцент

Освіта:

Факультет автоматизації виробничих процесів Донбаського гірничо-металургійного інституту, 1999 р.

Лекційні курси:

- "Проектування електронних систем";

- "Пристрої перетворювальної техніки";

- "Теорія електромагнітного поля";

- "Перетворювальна техніка".

Публікації:

1 монографія, понад 50 статей, 1 патент, 1 навчальний посібник з грифом МОН України

Наукові інтереси:

- Електромагнітна сумісність напівпровідникових перетворювачів та мережі живлення;

- Імітаційне моделювання напівпровідникових перетворювачів та перетворювальних систем;

- Джерела живлення для контактного мікрозварювання.

Підвищення кваліфікації

Сертифікати

Сертифікат 
"Основи антикорупції для всіх і кожного"

 

e-mail:

safpav-edslll.kpi.ua

 

Тугай Сергій Борисович

 

Orcid ID: 0000-0001-7646-1979
Профіль в Google Scholar:
Web of Science:
Scopus ID:

Науковий ступінь:

к.т.н.

Посада:

доцент

Освіта:

Факультет електроніки НТУУ КПІ, 2002 р.

Лекційні курси:

- "Вступ до техніки вимірювань";

- "Вимірювання в електронних системах";

- "Електронні системи";

- "Матеріали і компоненти електроніки".

Публікації:

1 монографія, більше 40 статей, 7 патентів на винаходи

Наукові інтереси:

- Електронно-променеві технології;

- Високовольтний тліючий розряд;

- Газорозрядні гармати.

e-mail:

tsb08796-edslll.kpi.ua

 

Хижняк Тетяна Андріївна

 

Orcid ID: 0000-0002-5540-274X
Профіль в Google Scholar:
Web of Science:
Scopus ID:

Науковий ступінь:

к. т. н.

Посада:

доцент

Освіта:

НТУУ «КПІ», факультет електроніки, 2003 рік

Лекційні курси:

- "Теорія електричних кіл-1";

- "Комп’ютерна електроніка";

- "Основи електротехніки та електроніки";

- "Промислова електроніка".

Публікації:

49 статей, методичні видання

Наукові інтереси:

- Діагностика напівпровідникових перетворювачів;

- Спектральні перетворення сигналів.

Підвищення кваліфікації:

Сертифікати

Сертифікат 
"Основи антикорупції для всіх і кожного"

e-mail:

xta147691-edslll.kpi.ua

 

Хохлов Юрій Віталійович

 

Orcid ID: 0000-0002-2034-6979
Профіль в Google Scholar:
Web of Science:
Scopus ID:

Науковий ступінь:

к.т.н.

Посада:

доцент

Освіта:

Факультет електроніки НТУУ “КПІ”, 2003 р.

Лекційні курси:

- “Інформаційні технології - 2”;

- “Інтернет речей в електроніці”;

- “Основи Python Pandas та NumPy”.

Публікації:

2 монографії, більше 40 статей, 2 патенти на виноходи.

Наукові інтереси:

- Машинне навчання

- Телекомунікації

- Автоматизація в промисловості

- Хмарні обчислення та системи зберігання даних

e-mail:

xyv111371-edslll.kpi.ua

 

Цибульский Леонід Юрійович

 

Orcid ID: 0000-0002-7431-6417
Профіль в Google Scholar:
Web of Science:
Scopus ID:

Науковий ступінь:

к.т.н.

Посада:

доцент

Освіта:

Факультет електронної техніки КПІ, 1983 р.

Лекційні курси:

- "Фізичні основи  електроніки";

- "Матеріалознавство в електроніці та фотоніці";

- "Вакуумна техніка".

Публікації:

3 монографії,5 навчальних посібники,  75 публікацій, 7 патентів на винаходи,

Наукові інтереси:

- Фізична електроніка;

- Технологія метаматеріалів, тонких плівок, покриттів і функціональної оптики;

- Джерела альтернативної енергетики;

- Комп'ютерне моделювання процесів та конструкцій приладів вакуумно-плазмової електроніки;

- Психологічні  підґрунтя  навчання.

Підвищення кваліфікації:

Сертифікати

Сертифікат 
"Основи антикорупції для всіх і кожного"

e-mail:

cly68298-edslll.kpi.ua

 

Чадюк Вячеслав Олексійович

 

Orcid ID: 0000-0003-0063-6079
Профіль в Google Scholar:
Web of Science:
Scopus ID:

Науковий ступінь:

к.т.н.

Посада:

доцент

Освіта:

Факультет електронної техніки КПІ, 1971

Лекційні курси:

- "Прикладна оптика";

- "Оптоелектроніка та фотоніка";

- Голографія та оптичні процесори".

Публікації:

8 навчальних посібників, більше 120 статей

Наукові інтереси:

- Лазерна техніка;

- Оптоелектроніка;

- Оптичні сенсори;

- Сонячні елементи;

- Нанотехнології.

e-mail:

hvo79938-edslll.kpi.ua