Засідання кафедри ЕПС №11 (2022-2023)

У середу 11 січняо 14:00 в Google Meet відбудеться засідання кафедри ЕПС №11

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Допуск студентів кафедри до додаткової сесії.
Доповідач: Тугай С.Б., викладачі дисциплін

2. Результати проходження практики аспірантами 2 курсу.
Доповідачі: Абакумова О.О.

3. Поточні справи акредитації освітніх програм.
Доповідач: Клен К.С., Михайлов С.Р.

4. Різне.