Впровадження

Результати виконання фундаментальної НДР «Розробка наукових засад побудови багаторівневих інверторів напруги для альтернативних джерел живлення в системі Smart Grid» знайшли впровадження в навчальному процесі трьох вузів:

  1. У НТУУ «КПІ», кафедра промислової електроніки – в курсі «Додаткові розділи силової електроніки» створено нову тему «Побудова багаторівневих інверторів із заданим коефіцієнтом гармонік».
  2. У Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» в курсі «Спеціальні питання перетворювальної техніки» створено нову тему «Методика побудови багаторівневих інверторів на базі спектральних перетворень – Уолша, перетворення в орієнтованому базисі (ОБ), узагальненого ОБ».
  3. У Харківському національному університету будівництва та архітектури в курсі «Основи комп‘ютерного інтегрованого управління» введено нову тему «Системи комплексного моніторингу та оцінки параметрів джерел енергії, акумуляторних батарей, перетворювальних пристроїв та навантажень у мережі Smart Grid».

Результати захищеної дисертаційної роботи Кузнєцова М.М. «Керування напівпровідниковими перетворювачами за віброакустичними сигналами» впроваджено в навчальний процес кафедри промислової електроніки в курсі «Електромагнітна техніка-1» – введено нову тему «Електромеханічні явища в магнітних елементах».

Результати дисертаційної роботи Кисельової А.Г. «Керування напівпровідниковими перетворювачами за віброакустичними сигналами» знайшли вагоме відображення у навчальному процесі НТУУ «КПІ» – впровадження у навчальний процес кафедри промислової електроніки та ННК «ІПСА»: 1) в курсі «Комп’ютерні технології-1» кафедри промислової електроніки введено нову тему «Методи прийняття рішень в умовах невизначеності», 2) в курсі «Комп’ютерні технології-2» кафедри промислової електроніки введено нову тему «Методи обробки часових рядів», 3) в курсі лекцій ННК «ІПСА» «Бази даних і знань» введено нові теми «Проектування онтологічних моделей» та «Побудова логічного висновку з онтологічної моделі предметної області», 4) в курсі лекцій ННК «ІПСА» «Сучасні парадигми програмування і моделювання програмних систем» введено нову тему «Мобільні контекстно-залежні програмні застосування».