Наукові семінари

Поточний план семінарів

СЕКЦІЯ
ПЕРЕТВОРЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

СЕМІНАР
АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ У ПРИЛАДАХ, ПРИСТРОЯХ ТА СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОНІКИ

В рамках заходів до 125-річчя КПІ ім. Ігоря Сікорського

Керівники:д.т.н., проф.Валерій ЖУЙКОВ
 д.т.н., проф.Євген ВЕРБИЦЬКИЙ
   
Учений секретар:к.т.н., доц.Тетяна ХИЖНЯК

03056, м.Київ-56, пр. Перемоги, 37, КПІ ім. Ігоря Сікорського, тел.204-94-42, 204-90-69, кафедра електронних пристроїв та систем, корп.12, ауд. № 313

Дата та час проведення семінаруДоповідачі та тема семінару

13 вересня 2023 р.

16:00

Ю. Ямненко, Л. Глоба, Є. Желязков (КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Електронна система керування параметрами мікроклімату з урахуванням циркадних ритмів людини

20 вересня 2023 р.

16:00

В. Мартинюк (КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Імітаційне моделювання хмарного покриву

М. Яременко (КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Вплив статистичних характеристик розподілу потужності джерела та навантаження на кількість накопичувачів системи балансування

27 вересня 2023 р.

16:00

М. Лук'янов (КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Розосереджена система електроживлення муніципального електротранспорту на основі сонячних панелей

В. Клименко (КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Технології вирощування п'єзофотонних структур та їхні характеристики

11 жовтня 2023 р.

16:00

О. Штикало, Ю. Ямненко (КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Використання можливостей інструментів штучного інтелекту у наукових дослідженнях та науковій діяльності зі спеціальності Електроніка

25 жовтня 2023 р.

16:00

І. Бевза (КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Моделювання перетворювачів електроенергії для гібридних накопичувачів енергії

08 листопада 2023 р.

16:00

О. Колесник, Ю. Ямненко (КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Розпізнавання режимів транспортних засобів на базі методів штучного інтелекту розширенням

22 листопада 2023 р.

16:00

О. Бевза (КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Дослідження іонної складової імпульсного магнетронного розряду

06 грудня 2023 р.

16:00

Д. Ліпко (КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Аналіз рішень для подовження ресурсу акумуляторних батарей

.