Аспіранти кафедри

1-й курс

2023 - 2027 роки

Коваленко Олександр Миколайович

Тема дисертації:

Керування параметрами профільних електронних пучків гармати на основі високовольтного тліючого розряду

Науковий керівник:

Тугай С.Б., к.т.н., доцент
  

Мельник Іван Олексійович

Тема дисертації:

Вільно-просторова лінія оптичного зв'язку зі смарт-рефлектором

Науковий керівник:

Чадюк В.О., к.т.н., доцент
  

Сергєв Дмитро Віталійович

Тема дисертації:

Система визначення орієнтації супутника з використанням бортових оптичних пристроїв

Науковий керівник:

Коваленко Є.Ю., к.т.н., доцент.
  

Цибульський Іван Леонідович

Тема дисертації:

Динамічні процеси в джерелі електронів з індукційним живленням

Науковий керівник:

Писаренко Л.Д., д.т.н., професор
  

2-й курс

2022 - 2026 роки

Сергійчук Віктор Володимирович

Тема дисертації:

Розширення динамічного діапазону чутливості планарного сенсора Холла з фоточутливою активною областю

Науковий керівник:

Писаренко Л.Д., д.т.н., професор

Олійник О.О., к.т.н., ст. викладач

  

Скрипка Михайло Юрійович

Тема дисертації:

Моделювання електронних гармат високовольтного тліючого розряду

Науковий керівник:

Мельник І.В., д.т.н., професор

  

Штикало Олександр Вікторович

Тема дисертації:

Оптимізація енергоспоживання системи розумного дому з допомогою нейронних мереж

Науковий керівник:

Ямненко Ю.С., д.т.н., професор

 Закінчив з відзнакою КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2021 році і отримав кваліфікацію інженера-дослідника за спеціальністю «Електроніка». Проходив практику і працюю в Інституті фізики напівпровідників ім. В. Лашкарьова Національної академії наук України.
Сфера наукових інтересів:
- оптика;
- сенсорні системи;
- 3-д друк;
- програмування Python;
- машинне навчання.
Є автором та співавтором 1 статті, 2-х публікацій, 1 патенту.
Учасник проекту НФДУ за темою «Сенсор диму на основі плазмон-поляритонного фотодетектора» 2020-2021 рр.

Яма Олексій Сергійович

Тема дисертації:

Перетворювачі електроенергії для інфраструктури заряджання електромобілів з фотовольтаїчним розширенням

Науковий керівник:

Бондаренко О.Ф., к.т.н., доцент.

  

3-й курс

2021 - 2025 роки

Андрієнко Ольга Володимирівна

Тема дисертації:

Особливості використання коронного розряду для екологічних і біологічних застосувань

Науковий керівник:

Цибульський Л.Ю., к.т.н., доцент.

  

Бевза Ірина Олегівна

Тема дисертації:

Нові топології та керування перетворювачами електроенергії для гібридних накопичувачів енергії (Novel Topologies and Control of Power Converters for Hybrid Energy Storages)

Науковий керівник:

Бондаренко О.Ф., к.т.н., доцент.

  

Лисюк Ірина Русланівна

Тема дисертації:

Енерго- та ресурсоефективне керування орієнтацією малих супутників

Науковий керівник:

Коваленко Є.Ю., к.т.н., доцент.

 Закінчила факультет електроніки КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2021 році за спеціальністю «Електроніка». Сфера наукових інтересів:
- мікропроцесорна техніка;
- програмування мовою Python;
- технології інтернету речей;
- наносупутники;
- автоматизовані системи та радіаційний контроль.
Співавторка 2 наукових праць. Експертка Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти за спеціальністю "Електроніка".

Ліпко Дмитро Олегович

Тема дисертації:

Високоефективні перетворювачі електроенергії в системах балансування акумуляторних батарей

Науковий керівник:

Бондаренко О.Ф., к.т.н., доцент.

  

4-й курс

2020 - 2024 роки

Желязков Єгор Олександрович

Тема дисертації:

Система адаптивного освітлення на базі визначення циркадних ритмів людини

Науковий керівник:

Ямненко Ю.С., д.т.н., професор

 

Закінчив КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2020 році і отримав кваліфікацію інженера-дослідника за спеціальністю «Електроніка». Сфера наукових інтересів: теорія інформації та обробка сигналів; дизайн печатних плат; безпровідна передача енергії; програмування Java Script, С/С++. Є автором та співавтором 7 наукових праць. Призер міжнародного хакатону "NASA Space Apps Challenge" у Дніпрі 2020 року.

Клименко Владислав Анатолійович

Тема дисертації:

П’єзофототронний ефект в діодних структурах

Науковий керівник:

Михайлов С.Р., к.т.н., доцент

 

Закінчив КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2019 році і отримав ступінь магістра та професійну кваліфікацію інженера-дослідника за спеціальністю «Електронні прилади та пристрої». Проходив практику на заводі Квазар та в Інституті фізики напівпровідників ім. В. Лашкарьова Національної академії наук України.

Сфера наукових інтересів: розширення технологічних методів створення п'єзо-плівок на основі матеріалів групи А2Б6; інтеграція п'єзо-фототронних тонкоплівкових структур у перетворювачах енергії.

Автор 2 наукових праць, співавтор 3 наукових праць.

Лук’янов Микола Олексійович

Тема дисертації:

Тягова система тролейбуса з покращеними характеристиками на основі вентильно-індукторного двигуна

Науковий керівник:

Вербицький Є.В., к.т.н., доцент

 

Закінчив КПІ ім.. Ігоря Сікорського в 2020 році і отримав кваліфікацію інженера-дослідника за спеціальністю «Електроніка». Сфера наукових інтересів: перетворювачі енергії, резонансні перетворювачі, електричні двигуни; програмування С/С++, дизайн друкованих плат. Учасник програми кредитної мобільності Erasmus+ в Західнопоморському університеті м. Щецин, Польща (2019 р).

Мартинюк Вадим Ігорович

Тема дисертації:

Розробка моделі вінерівської складової потоків первинної енергії в системах розосередженої генерації

Науковий керівник:

Жуйков В.Я., д.т.н., професор.

 Закінчив КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2020 році і отримав кваліфікацію інженера-дослідника за спеціальністю «Електроніка». Сфера наукових інтересів: відновлюванні джерела енергії та методи максимізації відбору потужності первинних енергоносіїв, програмування Python/Rust. Є автором 6 наукових праць.

Яременко Михайло Костянтинович

Тема дисертації:

Двоканальна система прогнозного керування потужністю відновлюваних джерел енергії

Науковий керівник:

Клен К.С., к.т.н., доцент

  

Захист

Федін Ігор Сергійович

Тема дисертації:

Підвищення параметрів якості електроенергії в мережах з відновлюваними джерелами електроенергії

Науковий керівник:

Терещенко Т.О., д.т.н., професор.

 Закінчив КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2019 році і отримав кваліфікацію
інженера-дослідника за спеціальністю «Електроніка». Сфера наукових інтересів: розробка та модернізація силових топологій, систем керування та аналізу вихідної напруги перетворювачів для мережі Micro Grid, створення систем автоматизації керування, програмування мікроконтролерів. Є автором 6 наукових праць та співавтором патенту на корисну модель. Переможець Всеукраїнського конкурсу студентських робіт 2019 року.