Додаткове або повторне вивчення дисциплін

З метою урегулювання питань надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, передбачені навчальними планами затверджено Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

До додаткових освітніх послуг відносяться:

- Вивчення додаткових, вибраних за власним бажанням, навчальних дисциплін з інших освітніх програм понад обсяги, встановлені навчальним планом за освітньою програмою, на яку зарахований здобувач вищої освіти;

- Повторне вивчення дисциплін, передбачених освітньою програмою, за якою навчається здобувач, в тому числі отримання консультацій, виконання індивідуальних завдань (розрахункові роботи, домашні контрольні роботи, реферати, курсові роботи/проєкти) і лабораторних робіт, прослуховування лекцій, написання залікових робіт та здачу екзаменів понад обсяги, встановлені навчальним планом на поточний семестр;

- Ліквідацію академічної різниці при поновлені

Зразки документів що оформлюються для надання додаткових освітніх послуг.

Для бакалаврів за ОП «Електронні компоненти та системи»

Курс

Назва дисциплін, з яких може бути наданий дозвіл щодо повторного вивчення

Семестр, в якому буде відбуватись повторне вивчення та навчальний рік

Обсяг кредитів/аудиторних годин

1

1

Українська мова за професійним спрямуванням

3, 2022/2023

2/36

2

1

Техніка вимірювань

3, 2022/2023

3.5/54

3

2

Екологічна безпека інженерної діяльності

5, 2022/2023

2/36

4

2

Фізичні основи електроніки

5, 2022/2023

3/54

5

3

Електромагнітна техніка

7, 2022/2023

6/54

6

3

Теорія поля

7, 2022/2023

4/54

7

3

Освітній компонент 4 Ф-Каталог:

Python для статистичних обчислень/Основи Wolfram Mathematica

7, 2022/2023

4/54

8

4

Мікропроцесорна техніка

8, 2021/2022

4/54

9

4

Матеріали і компоненти електроніки

8, 2021/2022

3/45

10

4

Конструювання та моделювання в електроніці-2

8, 2021/2022

4,5/72

11

4

Електронні системи-1

8, 2021/2022

5/54

.

Для бакалаврів за ОП «Електронні прилади та пристрої»

Курс

Назва дисциплін, з яких може бути наданий дозвіл щодо повторного вивчення

Семестр, в якому буде відбуватись повторне вивчення та навчальний рік

Обсяг кредитів/аудиторних годин

1

1

Українська мова за професійним спрямуванням

3, 2022/2023

2/36

2

2

Екологічна безпека інженерної діяльності

5, 2022/2023

2/36

3

2

Об'єктно-орієнтоване програмування

5, 2022/2023

3/54

4

3

Освітній компонент 4 Ф-Каталог:

Технологічні основи електроніки / Фізичні процеси мікроелектронної технології

7, 2022/2023

4/54

5

3

Фізична електроніка

8, 2021/2022

6/90

6

4

Навчальні дисципліни з енергетичної електроніки

8, 2021/2022

2,5/36

7

4

Квантова електроніка

8, 2021/2022

4/54

8

4

Обчислювальні системи та мережі

8, 2021/2022

3/54

 

.

Для магістрів за ОПП «Електронні компоненти та системи»

Курс

Назва дисциплін, з яких може бути наданий дозвіл щодо повторного вивчення

Семестр, в якому буде відбуватись повторне вивчення та навчальний рік

Обсяг кредитів/аудиторних годин

1

1

Курсовий проект з електронних систем керування та регулювання

2, 2021/2022

1,5/0

2

1

Маркетинг стартап проектів

3, 2022/2023

3/54

3

1

Системи електроживлення електронної апаратури

2, 2021/2022

5/54

 

.

Для магістрів за ОНП «Електронні компоненти та системи»

Курс

Назва дисциплін, з яких може бути наданий дозвіл щодо повторного вивчення

Семестр, в якому буде відбуватись повторне вивчення та навчальний рік

Обсяг кредитів/аудиторних годин

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

.

Для магістрів за ОПП «Електронні прилади та пристрої»

Курс

Назва дисциплін, з яких може бути наданий дозвіл щодо повторного вивчення

Семестр, в якому буде відбуватись повторне вивчення та навчальний рік

Обсяг кредитів/аудиторних годин

1

1

Проектування електронних систем

2, 2021/2022

5/54

2

1

Курсовий проект з проектування електронних систем

2, 2021/2022

1,5/0

3

1

Електронні системи контролю якості та діагностики

2, 2021/2022

5/54

4

1

Голографія та оптичні процесори

2, 2021/2022

5/54

5

1

Плазмова та імпульсна електроніка

2, 2021/2022

6/72

6

1

Маркетинг стартап проектів

3, 2022/2023

3/54

 

.

Для магістрів за ОНП «Електронні прилади та пристрої»

Курс

Назва дисциплін, з яких може бути наданий дозвіл щодо повторного вивчення

Семестр, в якому буде відбуватись повторне вивчення та навчальний рік

Обсяг кредитів/аудиторних годин

1

1

Проектування електронних систем

3, 2022/2023

5/54

2

1

Курсовий проект з проектування електронних систем

3, 2022/2023

1,5/0

3

1

Електронні системи контролю якості та діагностики

3, 2022/2023

5/54

4

1

Голографія та оптичні процесори

3, 2022/2023

5/54

5

1

Плазмова та імпульсна електроніка

3, 2022/2023

6/72

 

.