Вступ за дипломом молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра або фахового молодшого бакалавра

Особи, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» мають право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) або вступних іспитів з наступних конкурсних предметів:

  1. Українська мова та література / Української мови (Сертифікат ЗНО) - ваговий коефіцієнт К1=0,25
  2. Математика (Сертифікат ЗНО) - ваговий коефіцієнт К2=0,5
  3. Фахове випробовування (Фізика) - ваговий коефіцієнт К3=0,25

Термін навчання

– бакалавр (на базі молодшого спеціаліста ) – 2 роки 10 місяців (3 навчальні роки);

Підрахунок конкурсного бала розраховується за такою формулою:

КБ = К1·П1 + К2·П2 + К3·П3,
де П1 –оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (за шкалою від 100 до 200 балів),
П2 –оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з математики (за шкалою від 100 до 200 балів),
П3 –оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів).

Увага!!! Для вступу на денну форму здобуття освіти зі скороченим терміном навчання можна подавати сертифікати ЗНО:

•  з української мови – 2021 року або української мови та літератури – 2018, 2019 або 2020 років;

•  з математики – 2018, 2019, 2020 або 2021 років.

Ліцензійні обсяги набору вступників на факультет в  2021 році за освітнім рівнем "бакалавр" для вступників на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"

Спеціальність

Освітня програма

Частина ліцензійного обсягу
(для вступників на основі ОКР «молодший спеціаліст»)

денна

заочна

171 Електроніка

Електронні прилади та пристрої

10

10

*Планується набір вступників за кошти фізичних та юридичних осіб  (в рамках ліцензованого обсягу)

Перелік необхідних документів

Ліцензійні обсяги набору вступників на факультет в  2021 році за освітнім рівнем "бакалавр" для вступників на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"

Спеціальність

Освітня програма

Частина ліцензійного обсягу
(для вступників на основі ОКР «молодший спеціаліст»)

денна

заочна

171 Електроніка

Електронні прилади та пристрої

10

10

*Планується набір вступників за кошти фізичних та юридичних осіб  (в рамках ліцензованого обсягу)

Перелік необхідних документів

Ліцензійні обсяги набору вступників на факультет в  2021 році за освітнім рівнем "бакалавр" для вступників на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"

Спеціальність

Освітня програма

Частина ліцензійного обсягу
(для вступників на основі ОКР «молодший спеціаліст»)

денна

заочна

171 Електроніка

Електронні прилади та пристрої

10

10

*Планується набір вступників за кошти фізичних та юридичних осіб  (в рамках ліцензованого обсягу)

Перелік необхідних документів

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст проводиться в такі строки:

Подія

Дата

Початок прийому заяв та документів

14 липня

Закінчення прийому заяв та документів

23 липня о 18:00

Строки проведення вступних випробовувань

24 - 26 липня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

Не пізніше 27 липня

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування

Не пізніше 18 години 02 серпня

Термін зарахування вступників

Не пізніше 09 серпня

Детальніше про особливості подачі документів, терміни подання та дати вступних випробувань, можна дізнатися за посиланням:

Молодші спеціалісти мають право навчатися за кошти державного бюджету. Вартість навчання на денній формі за контрактом становить 15 600 грн., на заочній – 10 600 грн.