Магістерські наукові напрямки

Основні магістерські наукові напрямки:

  • перетворювальна техніка та силова електроніка;

 

  • методи, алгоритми та системи керування у електроніці;

 

  • мікропроцесорна техніка, спеціалізовані та промислові мікропроцесорні пристрої;

 

  • теорія автоматичного регулювання та керування;

 

  • методи обробки сигналів, спектральні та вейвлет-перетворення функцій модульного аргументу;

 

  • розробка систем керування та аналізу процесів у SmartGrid, MicroGrid та системах гарантованого живлення з альтернативними джерелами;

 

  • інформаційний, комунікаційний та вартісний аспекти функціонування розосереджених електротехнічних комплексах і системах;

 

  • системи моніторингу та обробки біотелеметричних даних;

 

  • завадозахищене кодування та передавання інформації.