Методичне забезпечення

 

Програмування

Теорія електричних кіл -1

Теорія електричних кіл -2

Обчислювальна математика

Інформаційні технології -1

Об'єктно-орієнтоване програмування

Теорія поля

Енергетична електроніка

Теорія інформації та обробка сигналів - 1

Електромагнітна техніка - 1

Електромагнітна техніка - 2

Основи конструювання в електроніці

Електронні системи 

Пристрої перетворювальної техніки -1

Пристрої перетворювальної техніки -2

Мікропроцесорні пристрої

Інформаційні технології -3

Мікропроцесорна техніка

Цифрові інформаційні системи

Енергозбереження та енергоефективність-1

Енергозбереження та енергоефективність-2

Електронні системи керування та регулювання

Мікропроцесорні системи

Основи теорії авторегулювання

Конструювання та технології електронних пристроїв та систем

Пристрої відображення та реєстрації інформації

Силові електронні системи-1

Системи електроживлення електронної апаратури

Технології Інтернету речей в електроніці

Додаткові розділи інформаційної електроніки

Математичне моделювання систем і процесів

Розподілені мікропроцесорні системи

Сучасні напрямки комп'ютерної і мікропроцесорної техніки

Методичні вказівки до СРС

Контрольні питання на екзамен МПТ 2017

Завдання РГР ДС

Завдання на СРС МПТ-2017

Завдання на контрольну МПТ

РП MПPT 2017

НП MПТ 2017

Методичні вказівки до РГР

Методичка до комп'ютерного практикума

PП МС 2017

Завдання СРС МС

Завдання на модульні контрольні роботи МС

Комплект екзаменаційних білетів МС

Контрольні питання на екзамен МС

НП МС 2017

Методичка МС РГР

Методичка СРС МС

Методичка з лабораторними до МС

Конспект лекцій МС розділ 1

РНП РМС

РМС 2017

Завдання на модульні контролні роботи РМС

Конспект лекцій РМС частина 1

Контрольні екзаменаційні питання

Методичка СРС РМС НП РМС

практичне заняття РМС