Зарубіжні партнери

  • Співробітництво з RMEI – асоціацією інженерних шкіл Середземноморського регіону у підготовці документації по проекту Європейської програми Tempus та проведенні сумісних досліджень по проекту Med-Tracking;
  • Співробітництво з Технічним університетом м.Дрезден щодо наукової роботи та стажування молодих учених, магістрів та аспірантів, сумісних досліджень з передавання інформаційних сигналів по лініях електромережі та університетом Aristotle University of Thessaloniki, Греція (за програмою стажування «Open source tools for multimedia development»);
  • Співробітництво з University of Zielona Gora, Institute of Electrical Engineering, Department of Electrotechnics, Informatics and Telecommunications (Республіка Польща) щодо сумісних наукових досліджень в галузі силової електроніки та перетворювальної техніки;
  • Участь студентів та співробітників кафедри у Міжнародному товаристві ІЕЕЕ;
  • Участь студентів кафедри у роботі Студентського відділення Міжнародного товариства ІЕЕЕ;
  • Участь співробітників кафедри у робочій зустрічі з делегацією Корейського університету у квітні 2011 р.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ *

за 2014 рік

Країна Навчальний заклад або його підрозділи, з якими підписано угоду про співробітництво Дата підписання угоди Головний напрямок співробітництва
код Назва
Польща, м. Зелена Гура University of Zielona Gora, Institute of Electrical Engineering, Department of Electrotechnics, Informatics and Telecommunications 10 грудня 2004 Сумісні дослідження, студентська практика
Польща, м.Вроцлав Wroclaw University of Technology, Electrical Engineering Faculty 12 вересня 2011 Сумісні дослідження в галузі керування споживанням електричної енергії у локальному об’єкті з відновлювальними та альтернативними джерелами
Латвія, м. Рига Riga Technical University 3 квітня 2013 Студентська та академічна мобільність, дослідження в галузі електроніки

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСТЬ ТА ЧЛЕНСТВО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ У МІЖНАРОДНИХ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЯХ, ПРОГРАМАХ, ФОНДАХ

 за 2014 рік

Напрямок співпраці (економіка, екологія і т.і.) Партнер (держава, організація, інститут, установа та ін.) Назва проекту, програми Термін виконання Обсяги фінансування (якою стороною) Виконавці з обох сторін (прізвище, телефон,  факс) Очікувані результати та їх впровадження
Наукове співробітництво, організаційна діяльність в галузі електроніки та електротехніки Міжнародне товариство інженерів в області електроніки та електротехніки ІЕЕЕ Секція «Україна» ІЕЕЕ з 2012р. Цільове фінансування чаптерів,  індивідуальних досліджень, грантів, участі у конференціях – фінансування з боку ІЕЕЕ Costas Stasopoulosдиректор регіону 8, тел. 00357-99483030, веб-сайте http://www.stasopoulos.comел. адреса: costas@ieee.orgСекція «Україна» ІЕЕЕ:

В.Я. Жуйков – голова

Є.С. Пічкальов – заст. голови

Л.Г. Лайкова – секретар

К.С. Осипенко – скарбник

 

Підвищення рівня наукової та академічної мобільності українських дослідників, поширення ролі студентської науки, апробація результатів досліджень на провідних світових конференціях та симпозіумах, організаційна діяльність секції «Україна»

 Міжнародне науково-технічне співробітництво

Міжнародне наукове співробітництво полягає, серед іншого, в організації та проведенні Міжнародної науково-технічної конференції «Силова електроніка та енергоефективність», «Електроніка», «Проблеми сучасної електротехніки», «Електроніка та нанотехнології», «Інтелектуальні енергетичні та силові системи». Останні дві конференції проводяться під егідою Секції «Україна» Міжнародного інституту ІЕЕЕ.

Співробітники та студенти факультету (каф. електронних пристроїв та систем) є членами громадської організації „Пані Наука” (директор – проф. Ямненко Ю.С.) – співорганізатора міжнародної науково-технічної конференції „Проблеми сучасної електротехніки” та міжнародної науково-технічної конференції молодих учених «Електроніка».

Ямненко Ю.С. – рецензент наукових статей у журналі «International Journal of Emerging Electric Power Systems»; рецензент статей конференції PSCC – 18th Power System Computation Conference, August 18-22, 2014, Wroclaw, Poland; член міжнародного наукового комітету симпозіуму «International Scientific Committee of the Modern Electric Power Systems» (MEPS’2015, Вроцлав, Польща).

 

Міжуніверситетське співробітництво

Подано запит на участь у спільному українсько-індійському науково-дослідному проекті, тема «Принципи ефективного моніторингу та контролю фізіологічних параметрів на базі спектральних та вейвлет-перетворень дискретних функцій модульного аргументу» спільно з Індійським Інститутом Технологій (Indian Institute of Technology Bombay, India), керівник проекту з українського боку – проф. Ямненко Ю.С., виконавці – проф. Терещенко Т.О., доц. Попов А.О. (кафедра фізичної та біомедичної електроніки).

Планується співробітництво з The Réseau Méditerranéen des Ecoles d’Ingénieurs (RMEI) (контактна особа – проф. Léo Vincent, президент) та Technical University of Wroclaw, Institute of Electrical Power Engineering (контактна особа – Eugeniusz Rosołowski, Ph.D, D.Sc, Professor, director of PhD Study at the faculty of Electrical Engineering) в рамках програми Європейського співробітництва «Горизонт-2020».