Лабораторії та обладнання

№ з/п Назва лабораторій, спеціалізованих кабінетів, площа Назва дисципліни за навчальним планом Наявне технічне забезпечення (обладнання)
1 2 3 4
1 Учбова лабораторія

“Теорія електричних кіл та електромагнітних систем”

№301-12 ( 200,7 кв.м.)

1 семестр:

Теорія електричних кіл-1;

Пристрої відображення та реєстрації  інформації;

Основи електротехніки та електроніки;

Електроніка;

Електроніка та мікросхемотехніка.

 

2 семестр:

Теорія електричних кіл-2;

Електронні системи;

Електроніка;

Електроніка і мікросхемотехніка;

Промислова електроніка

Вольтметр В7-16-1 шт.;

Генератор ГИС-02-1 шт.

Джерело живленняТЕС-15-2 шт.

Фазометр – 8 шт.

Вольтметр В7-16 – 1 шт.

Осцилографи :С1-72-1 шт.;С1-77-4 шт.;  С1-93-7 шт.

Учбово лабораторні стенди УИПС – 8 шт.

Учбово лабораторні стенди МГ-1, УП-8 – 12 шт.

Видеоплейер АKAI – 1шт.

Телетест “Ласпі”- 1 шт.

 

2 Комп’ютерний клас –  Учбова лабораторія “Електронні та мікропроцесорні   пристрої  та системи”

№304-12   (61,3кв.м.)

1 семестр:

Інформаційні технології-3;

Основи мікропроцесорної техніки;

Основи конструювання в електроніці-2;

Мікропроцесорні пристрої обробки інформації.

 

2 семестр:

Інформаційні технології-2;

Моделювання в електроніці;

Мікропроцесорні пристрої;

Комп’ютерні мережі та системи

ПК Pentium-IV-8 шт

ПК Сeleron -400 -7 шт

 

Осцилографічна приставка цифрова-PCSU1000-10 шт.

 

 

3 Спеціалізований кабінет  “Дипломного  проектування ”

№305-12 ( 48,4 кв.м.)

 

Консультації з дипломного проектування:; лекційні та практичні заняття для студентів каф.ЕПС ПК Pentium-IV-1  шт

 

4 Комп’ютерний клас –

Учбова лабораторія “Комп’ютерні та Інтернет технології”

№307-12  ( 48,3 кв.м.)

1 семестр:

Комп’ютерні технології-1;

Інтернет -технології.

 

2 семестр:

Комп’ютерні технології-2;

Інтернет -технології.

 

Системний блок Phenom II X4  та 8 моніторів

ПК Сeleron Core  Е1500 -1 шт.

5 Учбова лабораторія “Силові електронні пристрої та системи” № 311-12  (132,4 кв.м.) 1 семестр:

Електромагнітна техніка-1;

Пристрої перетворювальної техніки-1;

Енергетична електроніка;

Силові електронні системи.

 

2 семестр:

Енергетична електроніка;

Електромагнітна техніка-2;

Пристрої перетворювальної техніки-2;

Електронні системи керування регулювання;

Системи електроживлення електронної апаратури;

Перетворювачі електричного струму.

Джерело живлення:ТЕС-88-1шт.; ТЕС-15-2 шт.; ЛІПС- 35 -1 шт.; Б5-47,Б5-45, Б5-29 по 1 шт.

Вольтметри: В3-48А-1 шт.;В7-16- 12 шт., В3-38-2 шт.; В3-13 – 2 шт., В7-27А-2 шт.

Осцилографи :С1-67-2 шт.;  С1-68-2 шт; С1-67-2 шт ; С1-70-3 шт.;  С1-71-1 шт ; С1-55-3 шт.;С1-77-8 шт., С1-81-1 шт.; С1-93-4 шт.С1-99-1 шт.

Лабораторні макети  .

Учбово лабораторний стенд ПУ-2, ТУ-1 – 5 шт.

Перетворювач  ПЧ-3.5 -2 шт.

Частотомір: Ф5080, Ф 5041, Ч3-34 – 3шт.

Вимірювач СК6-13 – 1 шт.

6 Учбова лабораторія „МП системи керування локальними об’єктами” викладацька – консультативна, для роботи студентів, магістрів, аспірантів   №313-12 (65,5кв.м.) 1 семестр

Моделювання систем в локальних об’єктах

Консультації для студентів каф.ЕПС, робота з магістрами та аспірантами

 

ПК Pentium-III -1 шт.

ПК Celeron -2400 – 2 шт.

ПК Intel  Core2 -2  шт.

 

 

7 Учбова лабораторія „Силові електронні системи”

№315-12 (43,1 кв.м.)

 

Лабораторний практикум з курсу „Силові електронні системи”

Практичні заняття,   консультації для студентів каф.ЕПС, робота з магістрами .

 

Вольтметр В7-16-1 шт.

Генератор ГИС-02-1 шт.

Джерело живлення:ТЕС-14-2 шт.; ТЕС-88-1 шт.;Б5-47-2 шт; ВИП-10

Генератори:Г5-54.-1 шт.;Г6-28-1 шт.; Г3-56- 1 шт.; ГЕ-109 1 шт.

Вольтметр: В7-16 – 1 шт.; В7-22- 1 шт.

Осцилографи: С1-70,С1-72, С1-74, С1-79  по1 шт.; С1-99 -2 шт; С8-17-1 шт.;

С1-77- 4 шт.,С1-93-7 шт.

Учбово лабораторні стенди  8 шт.

ПК INTEL Core2 -1 шт.

ПК Pentium-IV-1  шт.

Осцилограф цифровий запам’ятовуючий  SEA C8-22M/1– 3 шт

8 Учбова лабораторія “Пристрої та системи відображення та реєстрації інформації”

№401-12 (38,5кв.м.)

Практичні заняття для студентів каф. ЕПС Джерело живлення:ТЕС-15-2шт.; Вольтметри: В7-16А- 2 шт., Осцилограф С1-99-1 шт; С1 55- 1 шт.

Вимірювач індуктивності – Е7-10- 1шт.

Фазометр Ф 431/8 1 шт.

Вимірювач СК6-13 – 1 шт.

ПК PC-Cel-400 – 1 шт.

ПК VTComputers Pentium –IV – 2 шт.

9 Комп’ютерний клас-

Учбова лабораторія “Комп’ютерна техніка та комп’ютерні системи”

№402-12 ( 70,7 кв.м.)

1 семестр:

Інформатика-1. Персональний комп’ютер та основи програмування;

Інформатика-3.

Об’єктно-орієнтоване програмування;

Мікропроцесорна техніка;

Спеціалізовані та промислові МП системи;

Чисельні методи.

 

2 семестр:

Інформатика-2. Програмування та алгоритмічні мови;

Обчислювальна математика-2;

Основи конструювання в електроніці;

Конструювання та технологія електронних пристроїв та систем-2.

ПК Сeleron 2000 -14 шт,

ПК Pentium-IV-1  шт

 

10 Учбова лабораторія „Електронні комп’ютерні системи”

№405-12 (22,7 кв.м.)

Лабораторний практикум з курсу „Електронні комп’ютерні системи”

Консультації для студентів каф. ЕПС та аспірантів

ПК. INTEL Core2 -1  шт.

ПК Pentium – 2 шт.

ПК Pentium-IV-1  шт.