Теми по міжнародному співробітництву

1. “Завадостійке передавання даних по силових лініях електричної мережі для систем інтелектуального дистанційного контролю у промисловості, транспорті та побутових застосуваннях”.

2.  “Визначення емоційних характеристик людини за мовними сигналами”.

3. “Цифрова обробка сигналів, розпізнавання та стиснення зображень”.

4. “Розподілена синхронізація окремих вузлів бездротової мережі зв’язку”.

5. “Інтелектуальні системи енергозбереження для систем розподіленої генерації та Smart Grid”.

6. “Ефективний моніторинг та контроль фізіологічних параметрів на базі спектральних та вейвлет-перетворень дискретних функцій модульного аргументу”.