Ф-каталоги вибіркових навчальних дисциплін

Вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти.

Положення про Індивідуальний навчальний план студента КПІ ім. Ігоря Сікорського встановлює, що вибіркові дисципліни із загальноуніверситетського каталогу студенти зобов’язані обрати в системі «Електронний кампус».

Каталоги містять анотований перелік дисциплін які пропонуються для обрання студентами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня ВО згідно навчального плану на наступний навчальний рік.

Тимчасове положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти Факультету електроніки КПІ ім. Ігоря Сікорського права на вільний вибір навчальних дисциплін.

PDF

Анкета

щодо обрання кредитних модулів навчальних дисциплін денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти циклу професійної підготовки

PDF