Наукові теми

.

№ держ. Реєстрації

Номер НДР внутр

Назва НДР

 

Обсяг фінансування, тис.грн (за весь період/за рік)

Керівник, відп.виконавець

0112U001536

2507ф

Розробка наукових засад побудови багаторівневих інверторів напруги для альтернативних джерел в системі Smart Grid

2009-2011

1050 (3 роки)

Керівник - Т.Терещенко
Відп.вик. - Ю.Ямненко

0109U002766

2209ф

Розробка наукових засад побудови джерел живлення мікроконтролерів для створення нової технології захисту інформації в комп'ютерних системах

2012-2014

275 (річн)

Керівник - Т.Терещенко
Відп.вик. - Ю.Ямненко

0115U000352

2838ф

Теоретичні засади обробки дискретних функцій з модульним аргументом та використання їх для моніторингу біотелеметричних показників людини в надзвичайних ситуаціях

2015-2017

531/164

Керівник - Т.Терещенко
Відп.вик. - Ю.Ямненко

0119U001184

2218п

Гетерогенна мережа збору, передачі та обробки інформації для системи розподіленої генерації MicroGrid

2019-2021

136 (річн)

Керівник - Ю.Ямненко
Відп.вик. - В.Курдеча

0116U006924

2936п

Підвищення показників енергоефективності та ресурсозбереження засобами силової електроніки для технології отримання високонадійних зварюваних з’єднань різноріднх матеріалів

2016-2018

1002 (3 роки)

Керівник - О.Бондаренко
Відп.вик. - Є.Вербицький

0118U001818

Ф83/106-2018

Поліпшення характеристик і функціональних можливостей систем діагностування промислового обладнання на базі MEMS-давачів

2018

199 (річн)

Керівник - В.Діденко
Відп.вик. - Є.Вербицький
Консультант - О.Бондаренко

0120U102131

2314п

Система енергозабезпечення високочастотних вентильно-індукторних двигунів дрона з багатокомірковими перетворювачами і просторово-часовою модуляцією

2020-2021

1200 (2 роки)

Керівник - Є.Вербицький
Відп.вик. - Д.Миколаєць

0119U100189

2201п

Науково-технічні засади створення приладів контактного зварювання біологічних тканин імпульсами постійного струму

2019-2021

290 (річн)

Керівник - О.Бондаренко
Відп.вик. - А.Дубко

0122U001522

2501ф

Наукові засади створення портативних електронних приладів контактного зварювання біологічних тканин з автономним живленням

2022-2024

665 (річн)

Керівник - О.Бондаренко
Відп.вик. - Є.Вербицький

0120U101285

2319р

Енергоефективні системи швидкого заряду комбінованих ємнісних накопичувачів енергії типу суперконденсатор-акумуляторна батарея

2020-2022

630 (річн)

Керівник - Ю.Веремійчук
Відп.вик. - Ю.Кожушко
Консультант - О.Бондаренко

0119U001124

2210р

Розробка та дослідження потужноої газорозрядної електронної гармати для застосування в електронно-променевій технології отримання тугоплавких та хімічно активних матеріалів

2019-2020

620 / 310 (річн)

Керівник - І.Мельник
Відп.вик. - Б. Тугай

0116U003793

2916р

Розробка потужної газорозрядної електронної гармати для імпульсного нанесення багатокомпонентних та хімічно складних покриттів

2016-2017

135,54 / 70

Керівник - І.Мельник
Відп.вик. - Б. Тугай

0114U000577

2724п

Дослідження високовольтного газового розряду для нанесення теплозахисних покриттів імпульсним електронно-променевим випаровуванням

2014-2015

450,00 / 211,87

Керівник - С. Денбновецький
Відп.вик. - Б. Тугай

0112U000894

2529п

Розробка та дослідження газорозрядного обладнання для імпульсного електронно-променевого випаровування та іонно-плазмового осадження наноструктурованих покриттів

2012-2013

370,00/167,74

Керівник - С. Денбновецький
Відп.вик. - Б. Тугай

0110U002292

2335п

Дослідження розрядів низького тиску для розробки обладнання та технології імпульсного електронно-променевого випаровування та іонно-плазмового осадження наноструктурованих покриттів

2010-2011

320,00/150,00

Керівник - С. Денбновецький
Відп.вик. - В. Крижановський

0113U007390

Договір № 126 від 01.11.2013

Розробка програмного забезпечення для багатомодуляційних перетворювачів параметрів електроенергії

2013-2015

ініціативна

Керівник - Є. Вербицький
Відп.вик. - А. Заграничний

0113U006354

Дог. № 127
від 08.11.2013 р.

Напівпровідниковий силовий фільтр, як енергозберігаючий елемент трифазної чотирипровідної системи живлення акустичної апаратури

2013-2015

ініціативна

Керівник - М. Артеменко
Відп. вик. - Л. Батрак

0115U005202

Дог. № 142
від 17.06.2015 р.

Комп'ютерне моделювання енергозберігаючих ефектів в трифазній чотирипровідній системі живлення з паралельним активним фільтром

2015-2016

ініціативна

Керівник - М. Артеменко
Відп. вик. - Л. Батрак

0116U007500

Дог. № 153
від 03.10.2016 р.

Комп'ютерне моделювання паралельних активних фільтрів трифазних систем електроживлення

2016-2018

ініціативна

Керівник - М. Артеменко
Відп. вик. - Л. Батрак

0118U002263

Дог. № 166
від 09.10.2018 р.

Комп'ютерне моделювання засобів підвищення енергоефективності процесів електроспоживання в багатофазних системах живлення

2018-2020

ініціативна

Керівник - М. Артеменко
Відп. вик. - Л. Батрак

0120U000420

Дог. № 181
від 16.10..2020 р.

Комп'ютерне моделювання напівпровідникових перетворювачів електроенергії у складі МікроГрід з полігенерацією

2020-2022

ініціативна

Керівник - М. Артеменко
Відп. вик. - Л. Батрак

0115U006619

ЕПП-1/2015

Теоретичні та технологічні засади перетворення формату зображення в телевізійних системах промислового та медичного призначення

2015-2018

ініціативна

Керівник - О. Терлецький
Відп. вик. - О. Сотула

0115U006552

ЕПП-2/2015

Теоретичні та експериментальні основи створення високочутливих рентгенотелевізійних систем неруйнівного контролю

2015-2018

ініціативна

Керівник - С. Михайлов
Відп. вик. - Д. Шило

0115U006620

ЕПП-3/2015

Дослідження вимірювальних перетворювачів фізичних величин на базі використання фазових набігань поверхневих акустичних хвиль

2015-2018

ініціативна

Керівник - М. Жовнір
Відп. вик. - О. Олійник

0115U006750

ЕПП-4/2015

Фізико-топологічне математичне моделювання джерел заряджених та нейтральних частинок

2015-2018

ініціативна

Керівник - Л. Цибульский
Відп. вик. - А. Кузьмичєв

0119U101643

ЕПП-1/2019

Підвищення чутливості рентгенотелевізійних систем при дінамічному контролі якості зварних швів труб великого діаметру

2019-2022

ініціативна

Керівник - О. Терлецький
Відп. вик. -

0119U102356

ЕПП-2/2019

Дослідження акустоелектронних перетворювачів фізичних величин

2019-2022

ініціативна

Керівник - Ю. Грамарчук
Відп. вик. -

0119U103892

ЕПП-3/2019

Дослідження наносенсора на основі оптичного пінцета

2020-2022

ініціативна

Керівник - В. Чадюк
Відп. вик. - В. Чадюк

0119U103959

ЕПП-4/2019

Розробка і дослідження методів передачі сигналів (0-1ГГц) через фотопровідні та електроакустичні канали на поверхні СdS/CdTe

2020-2022

ініціативна

Керівник - Б. Циганок
Відп. вик. - О. Олійник

0119U103960

ЕПП-5/2019

Дослідження CdS, CdTe, InP, GaAs структур для виготовлення фотоварикапів з високим коефіцієнтом перекриття ємності

2020-2022

ініціативна

Керівник - Б. Циганок
Відп. вик. - О. Олійник

0119U103961

ЕПП-6/2019

Реалізація сенсорів на основі ефекту Холла з динамічною фоточутливою активною областю

2020-2022

ініціативна

Керівник - Б. Циганок
Відп. вик. - О. Олійник

0119U103973

ЕПП-7/2019

Дослідження електродинамічних ефектів у пристроях вакуумної та плазмової електроніки технологічного призначення

2019-2022

ініціативна

Керівник - Л. Цибульский
Відп. вик. - А. Кузьмичєв

0112U005032

 

Дослідження фізичних, технологічних та інформаційних засад створення електронних приладів, пристроїв та систем

 

ініціативна

Керівник - Л. Писаренко
Відп. вик. - О. Терлецький

0120U102739

 

Розроблення оптичних та електричних засобів безпечного та ефективного функціонування розумного дому

2020-2023

ініціативна

Керівник - В. Чадюк
Відп. вик. -

 

М/205-2007

Дослідження електрофізичних параметрів сегнетоелектричних матеріалів та наноструктур теплових сенсорів

2007-2010

50 (річн)

Керівник - С. Воронов
Відп. вик. - Л. Цибульский (2009-2010)

0111U008241

М/215-2011

Дослідження фізичних властивостей наноструктур теплових сенсорів та розробка принципів їх формування

2010-2012

50 (річн) + 120 (річн)

Керівник - С. Воронов
Відп. вик. - Л. Цибульский

0112U002403

2518-ф

Теоретичне обґрунтування принципів побудови діагностичної медичної техніки і технологій її застосування

2012-2014

300 (річн)

Керівник - В. Колобродов
Відп. вик. - Л. Цибульский

0112U001489

2546-п

Розробка комплексу багатоспектрального моніторингу навколишнього середовища для запобігання аваріям, надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків

2012-2013

300 (річн)

Керівник - В. Колобродов
Відп. вик. - Л. Цибульский

 

2721п

Розробка методів і розрахункового інструментарію для об’єктивної оцінки просторового і енергетичного розділення космічних інфрачервоних камер дистанційного зондування Землі

2015-2016

50 (річн)

Керівник - В. Колобродов
Відп. вик. - Л. Цибульский

 

2903п

Тепловізійні системи спостереження безпілотних авіаційних та космічних апаратів

2015-2017

50 (річн) + 32 (річн)

Керівник - В. Колобродов
Відп. вик. - Л. Цибульский

 

2006п

Розроблення нових критеріїв якості зображення тепловізійних систем спостереження різного призначення і апаратури для їх визначення

2016-2018

54 (річн) + 90 (річн)

Керівник - В. Боровицький
Відп. вик. - Л. Цибульский

 

2109п

Оптико-цифровий процесор для обробки зображень в тепловізійних системах спостереження

2017-2019

100 (річн)

Керівник - В. Колобродов
Відп. вик. - Л. Цибульский

 

2315п

Двоканальні оптико-електронні системи виявлення та розпізнавання об’єктів

2019-2020

52 (річн)

Керівник - В. Боровицький
Відп. вик. - Л. Цибульский

.