Засідання кафедри ЕПС №18 (2023-2024)

У четвер 22 лютого о 16:00 офлайн (з можливістю дистанційного підключення),  в ауд. 406-12, відбудеться засідання кафедри ЕПС №18

Також, передбачається можливість приєднання до засідання кафедри через Google Meet (дані для підключення на кафедральному Телеграм-каналі)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про публічну презентацію наукових результатів дисертації "Система динамічної комутації топології сонячних панелей з врахуванням особливостей хмарного покриву".
Доповідач: аспірант Вадим МАРТИНЮК.

2. Різне.

Засідання кафедри ЕПС №17 (2023-2024)

У середу 21 лютого о 16:00 офлайн (з можливістю дистанційного підключення),  в ауд. 406-12, відбудеться засідання кафедри ЕПС №17

Також, передбачається можливість приєднання до засідання кафедри через Google Meet (дані для підключення на кафедральному Телеграм-каналі)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про науковий семінар "Оптичний вільно-просторовий зв'язок поза межами прямої видимості".
Доповідач: аспірант Іван МЕЛЬНИК.

2. Про публічну презентацію наукових результатів дисертації "Розосереджена система живлення електротранспорту на основі сонячних панелей".
Доповідач: аспірант Микола ЛУК'ЯНОВ.

3.  Різне.

Засідання кафедри ЕПС №16 (2023-2024)

У четвер 7 лютого о 16:00 офлайн (з можливістю дистанційного підключення),  в ауд. 406-12, відбудеться засідання кафедри ЕПС №16

Також, передбачається можливість приєднання до засідання кафедри через Google Meet (дані для підключення на кафедральному Телеграм-каналі)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про виконання індивідуального плану роботи аспірантів за перший семестр 2023/2024 навчального року.
Доповідачі: аспіранти, наукові керівники.

2. Про результати зимової сесії.
Доповідач: доцент, к.т.н. Сергій ТУГАЙ.

3. Про пропозиції до каталогів вибіркових дисциплін.
Доповідач: Юлія БОНДАРЕНКО.

4. Про можливість отримати безкоштовну ліцензію на Wolfram Mathematica
Доповідач: ст. викладач Олег БЕВЗА.

5. Різне.

Засідання кафедри ЕПС №15 (2023-2024)

У четвер 17 січня о 16:00 офлайн (з можливістю дистанційного підключення),  в ауд. 406-12, відбудеться засідання кафедри ЕПС №15

Також, передбачається можливість приєднання до засідання кафедри через Google Meet (дані для підключення на кафедральному Телеграм-каналі)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про допуск до додаткової сесії студентів, які не допущені до основної сесії.
Доповідач: доцент, к.т.н. Сергій ТУГАЙ.

2. Про звіт лабораторії "Комп'ютерне моделювання фізичних процесів в електроніці та плазмових технологіях за 2022-2023 навчальний рік".
Доповідач: завідувач лабораторії Віктор ШИНКАРЕНКО.

3. Методичний семінар "Про рекомендації щодо складання силабусів".
Доповідач: завідувач кафедри, проф., д.т.н. Євгеній ВЕРБИЦЬКИЙ.

4. Про аналіз виконання плану роботи кафедри за осінній семестр 2023-2024 н.р..
Доповідач: завідувач кафедри, проф., д.т.н. Євгеній ВЕРБИЦЬКИЙ.

5. Різне.

Засідання кафедри ЕПС №14 (2023-2024)

У четвер 4 січня о 16:00 офлайн (з можливістю дистанційного підключення),  в ауд. 406-12, відбудеться засідання кафедри ЕПС №14

Також, передбачається можливість приєднання до засідання кафедри через Google Meet (дані для підключення на кафедральному Телеграм-каналі)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Допуск до захисту магістерських дисертацій магістрів ОПП другого курсу.
Доповідачі: студенти, наукові керівники.

2. Різне.

Засідання кафедри ЕПС №13 (2023-2024)

У середу 27 грудня о 16:00 офлайн (з можливістю дистанційного підключення),  в ауд. 406-12, відбудеться засідання кафедри ЕПС №13

Також, передбачається можливість приєднання до засідання кафедри через Google Meet (дані для підключення на кафедральному Телеграм-каналі)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження планів роботи магістрів 1 курсу
Доповідач: студенти, наукові керівники.

2. Аналіз результатів 2-го календарного контролю
Доповідач: Сергій ТУГАЙ

3. Затвердження плану ініціативних НДР кафедри на 2024 р.
Доповідач: Сергій МИХАЙЛОВ

4. Методичний семінар за результатами акредитації ОП "Електронні компоненти, пристрої та системи"
Доповідач: Євген Вербицький

5. Різне.

Засідання кафедри ЕПС №12 (2023-2024)

У середу 13 грудня о 16:00 офлайн (з можливістю дистанційного підключення),  в ауд. 406-12, відбудеться засідання кафедри ЕПС №12

Також, передбачається можливість приєднання до засідання кафедри через Google Meet (дані для підключення на кафедральному Телеграм-каналі)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Конкурсні справи
Доповідач: Артур ЗАГРАНИЧНИЙ

2. Подання документів на звання професора
Доповідач: Євген ВЕРБИЦЬКИЙ

3. Різне.

Засідання кафедри ЕПС №11 (2023-2024)

У середу 6 грудня о 16:00 офлайн (з можливістю дистанційного підключення),  в ауд. 406-12, відбудеться засідання кафедри ЕПС №11

Також, передбачається можливість приєднання до засідання кафедри через Google Meet (дані для підключення на кафедральному Телеграм-каналі)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт наукових керівників 4 курсу аспірантури про хід підготовки документів до захисту дисертації
Доповідачі: наукові керівники.

2. Конференція SMART-TECHNOLOGIES IN POWER ENGINEERING AND ELECTRONICS - 2024
Доповідач: Євген ВЕРБИЦЬКИЙ

3. Другий календарний контроль
Доповідач: Сергій ТУГАЙ

4. Різне.

Засідання кафедри ЕПС №10 (2023-2024)

У середу 29 листопада о 16:00 офлайн (з можливістю дистанційного підключення),  в ауд. 406-12, відбудеться засідання кафедри ЕПС №10

Також, передбачається можливість приєднання до засідання кафедри через Google Meet (дані для підключення на кафедральному Телеграм-каналі)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Ректорський контроль
Доповідач: Леонід ЦИБУЛЬСКИЙ.

2. Методичний семінар за результатами акредитації ОП "Електронні прилади і пристрої"
Доповідач: Леонід ЦИБУЛЬСКИЙ

3. Різне.

Засідання кафедри ЕПС №09 (2023-2024)

У середу 15 листопада о 16:00 офлайн (з можливістю дистанційного підключення),  в ауд. 406-12, відбудеться засідання кафедри ЕПС №9

Також, передбачається можливість приєднання до засідання кафедри через Google Meet (дані для підключення на кафедральному Телеграм-каналі)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження тем аспірантів 1 року навчання
Доповідачі: аспіранти 1 курсу, наукові керівники.

2. Різне.