РОЗКЛАД захисту магістерських дисертацій студентів за спеціальністю 171 Електроніка

Освітньо-професійна програма магістерської підготовки -
Електронні прилади та пристрої
кваліфікація – магістр з електроніки
кафедри Електронних пристроїв та систем
денної форми навчання

ЕК-17.7

Дата

Час

Аудиторія

Кількість захистів

22.05.2023

10:00

406-12

4

24.05.2023

10:00

406-12

 

Освітньо-професійна програма магістерської підготовки -
Електронні компоненти та системи
кваліфікація – магістр з електроніки
кафедри Електронних пристроїв та систем
денної форми навчання

ЕК-17.6

Дата

Час

Аудиторія

Кількість захистів

22.05.2023

14:00

406-12

3

24.05.2023

10:00

406-12

2