Відкрита зустріч з експертами: ОП “Електронні компоненти, пристрої та системи”

Відкрита зустріч з експертами: ОП "Електронні компоненти, пристрої та системи" в ZOOM

Час: 20 жовтня 2023 р, 14:00

Підключитись до конференції Zoom

https://us04web.zoom.us/j/77515376805?pwd=XAJBFiT4bSvmkbntIo1nwacSSaI0aI.1

Ідентифікатор конференції: 775 1537 6805

Пароль: 2023

ПРОГРАМА

дистанційного візиту експертної групи
під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми
«Електронні компоненти, пристрої та системи»
підготовки за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 171 Електроніка
у Національному технічному університеті України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
(з 19 жовтня по 21 жовтня 2023 р.)

  1. Призначення та статус цієї програми

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у закладі вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ЗВО, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і ЗВО.

Узгоджена програма виїзду фіксується в інформаційній системі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і є частиною матеріалів акредитаційної справи.

  1. Загальні умови роботи експертної групи

2.1. ЗВО на час роботи експертної групи надає всі технічні можливості для роботи, використовуючи платформу ZOOM та погоджується з тим, що з метою уникнення суперечностей, всі зустрічі будуть фіксуватися за допомогою відеозапису. ЗВО забезпечує доступ членів фокус-груп та всіх стейкхолдерів до мережі Інтернет із використанням бездротової технології Wi-Fi та реєстрацію відповідних учасників зустрічей на платформі ZOOM. У виняткових випадках доступ до мережі Інтернет може бути забезпечений в інший спосіб.

2.2. Члени експертної групи забезпечують власний доступ до мережі Інтернет із використанням бездротової технології Wi-Fi та реєстрацію експертів на платформі ZOOM. У виняткових випадках доступ до мережі Інтернет може бути забезпечений в інший спосіб.

2.3. Голова експертної групи забезпечує відеофіксацію відповідних зустрічей та несе особисту відповідальність за їх нерозповсюдження, окрім надання відповідних записів

Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитаційної експертизи даної освітньої програми.

2.4. Всі учасники онлайн-зустрічей на базі платформи ZOOM зобов’язуються вмикати власні камери для ідентифікації як стейкхолдерів, так, власне, і експертів.

2.5. ЗВО сприяє наданню експертам фото/скан-копій студентських квитків чи інших документів, що підтверджують особу студентів як відповідних стейкхолдерів. Експерти в свою чергу зобов’язуються не розповсюджувати дану інформацію, окрім як для розгляду даної акредитаційної експертизи.

2.6. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО чи інші сторонні особи.

2.7. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі дистанційного візиту для кожної зустрічі, у погоджений час та використання ними платформи ZOOM. Зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, якщо вони не запрошені на них відповідно до розкладу.

2.8. У розкладі дистанційного візиту передбачається резервна зустріч, на котру експертна група може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю процесу акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ЗВО у прийнятні строки; ЗВО має вжити можливих заходів, аби забезпечити участь відповідної особи/осіб у резервній зустрічі.

2.9. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.

2.10. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацією освітньою програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.

  1. Розклад роботи експертної групи
Час Зустріч або інші активності Учасники

День 1 – 19.10.2023

09:00-09:30Реєстрація експертів
09:30-10:00Організаційна зустріч з гарантом ОПЧлени експертної групи: Фечан Андрій Васильович, Бурик Іван Петрович, Заріцький Вадим Олегович (далі члени ЕГ). Гарант ОП: Вербицький Євген Володимирович.
10:00-10:30Підготовка до зустрічі 1Члени ЕГ
10:30-11:00Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО

Члени ЕГ

Гарант ОП: Вербицький Євген Володимирович;

Проректор з науково-педагогічної роботи – Жученко Олексій Анатолійович;

Проректор з навчальної роботи – Мельниченко Анатолій

Анатолійович;

В.о. директора департаменту навчально-виховної роботи – Хижняк Тетяна Андріївна;

В.о. декана факультету електроніки – Гармаш Оксана Вікторівна;

11:00-11:30Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 1Члени ЕГ
11:30–12:30Зустріч 2 Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації ОНП

Члени ЕГ;

Гарант ОП: Вербицький Євген Володимирович;

Зав. лаб. кафедри електронних пристроїв та систем – Трофімчук Тетяна Сергіївна;

Керівник ННЛ “Електронно-променеві технологічні пристрої” – Тугай Сергій Борисович;

Викладач ОК «Потужні плазмові та фотонні імпульсні пристрої» – Сидоренко Сергій Борисович;

Викладач ОК «Електронні системи контролю якості та

діагностики» – Михайлов Сергій Ростиславович;

Викладач ОК «Силові електронні системи» - Сафронов Сергій Борисович;

Інженер кафедри – Устенко Кирило Сергійович

12:30-13:00Підведення підсумків зустрічі 2Члени ЕГ
13:00-14:00Обідня перерва 
14:00–15:00Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти та випускниками ОПП

Члени ЕГ

Здобувачі 1-2 курсів навчання:

1 курс

Рєзнік Олександр Сергійович

Семенюта Ярина Олександрівна

Пресіч Микола Володимирович

2 курс

Богдан Максим Анатолійович

Пузирний Андрій Вячеславович

Степаненко Дмитро Володимирович

Випускники:

Коваленко Олександр Миколайович

Яма Олексій Сергійович

15:00–15:30Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до зустрічі 4Члени ЕГ
15:30-16:30

Зустріч 4 з науково-педагогічним

персоналом та керівниками аспірантів.

Члени ЕГ

Викладачі з циклу дисциплін загальної підготовки:

Викладач ОК «Інтелектуальна власність та патентознавство» - Ромашко Алла Сазонівна

Викладачі з циклу дисциплін професійної підготовки:

Викладач ОК «Практика» - Абакумова Олена Олегівна

Викладач ОК «Електронні системи контролю якості та

діагностики» - Михайлов Сергій Ростиславович

Викладач ОК «Силові електронні системи» - Сафронов Павло Сергійович

Викладач ОК «Потужні плазмові та фотонні імпульсні

пристрої» - Сидоренко Сергій Борисович

16:30–17:00Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до зустрічі 5Члени ЕГ
17:00–18:00Резервна зустріч

Члени ЕГ;

Особи додатково запрошені на резервну зустріч

День 2 – 20.10.2023

08:45-09:00Реєстрація експертів 
09:00-10:00Зустріч 5 з представниками студентського самоврядування

Члени ЕГ;

Члени ЕГ

В.о голови Студентської ради КПІ – Манишева Надія Юріївна;

В.о. голови Студентської ради студмістечка КПІ – Галятін Володимир Сергійович;

Голова профкому студентів – Степанюк Ігор Васильович;

В.о. голови студентської ради ФЕЛ – Даниленко Адріан Антонович;

Заступник голови профбюро студентів ФЕЛ – Загорулько Іван;

Заступниця голови студентської ради ФЕЛ – Бокач Наталія Ігорівна.

10:00-10:30Підведення підсумків зустрічі 5Члени ЕГ.
10:30-11:00Зустріч 6 з роботодавцями

Члени ЕГ

Представники роботодавців:

Директор НВО «Чевона Хвиля» - Ковальчук Дмитро Вікторович

Керівник R&D відділу компанії «ПлазмаТек» - Оленчук Олексій Богданович

Менеджер з персоналу компанії «Прогрестех» - Катерина Барандич;

HR мееджер компанії «Мелексіс» - Ольга Приходько;

Представники компанії «Юкрейніен Майкровейв Текнологоджіз» - директор Кухоль Євгеній Миколайович, менеджер з

комунікаційних технологій Перевертайло Володимир Володимирович

11:00-11:30Підведення підсумків зустрічі 6Члени ЕГ.
11:30-12:30Зустріч 7 Зустріч з адміністративним персоналом, допоміжними структурними підрозділами

Члени ЕГ;

Начальниця навчально-методичного відділу – Желяскова Тетяна

Миколаївна;

Начальник навчального відділу – Лемешко Анатолій

Дмитрович;

Начальник юридичного управління – Дергачов Євген Вікторович;

Відповідальний секретар приймальної комісії – Мураховський

Сергій Анатолійович;

Директорка ННЦ ПС «Соціоплюс» – Іщенко Анна Миколаївна;

Керівниця відділу професійної орієнтації – Центр розвитку кар'єри – Пожарська Наталія Михайлівна;

Директорка науково-технічної бібліотеки (представник комісії з питань академічної доброчесності) – Бруй Оксана Миколаївна;

Психолог студентської соціальної служби – Інкіна Софія Володимирівна

12:30-13:00Підведення підсумків зустрічі 7Члени ЕГ.
13:00-14:00Обідня перерва 
14:00-15:00Відкрита зустріч

Члени ЕГ

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО).

15:00-15:30Підведення підсумків відкритої зустрічіЧлени ЕГ.
15:30–16:00Резервна зустріч

Члени ЕГ;

Особи додатково запрошені на резервну зустріч

16:00-16:30Зустріч 8. Фінальна зустріч

Члени ЕГ;

Гарант ОП: Вербицький Євген Володимирович;

Проректор з науково-педагогічної роботи – Жученко Олексій Анатолійович;

Проректор з навчальної роботи – Мельниченко Анатолій

Анатолійович;

В.о. директора департаменту навчально-виховної роботи – Хижняк Тетяна Андріївна;

В.о. декана факультету електроніки – Гармаш Оксана Вікторівна;

16:30–17:00

Підведення підсумків другого дня роботи.

Робота із документами.

Члени ЕГ.

День 3 – 21.10.2023

09:00–18:00

«День суджень» – внутрішня зустріч експертної групиЧлени ЕГ