Магістри

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Теми магістерських дисертацій

Посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище й ініціали керівника

1

2

3

4

Спеціальність: 171 Електроніка,

освітня програма: Електронні прилади та пристрої

Група ДЕ-01мн

1.

Кивгило

Владислав Михайлович

Система хімічного захисту від комах

Доц., доц., к.т.н.

Цибульский Л.Ю.

2.

Сергійчук

Віктор Володимирович

Фоточутливий сенсор Холла з підвищеним динамічним діапазоном чутливості

Ст. викл., к.т.н. Олійник О.О.

Спеціальність: 171 Електроніка,

освітня програма: Електронні компоненти і системи

Група ДС-02мн

1.

Вен Мен

Інтелектуальна біометрична система моніторингу кліматичних параметрів

Intelligent biometric home climate monitoring system

старший викладач, б/з                  Сарибога Г.В.

2.

Го Вей

Компенсація обмінної потужності в системі живлення дрону                                     Exchange power compensation in power system of drone

доцент, канд.техн. наук,

Миколаєць Д.А.

3.

Лю Сяоюй

Система живлення безпілотного літального апарату                                                         Power system of unmanned aircraft vehicle

доцент, канд.техн. наук,

Миколаєць Д.А.

4.

Чен Сюань

Дистанційне керування кроковим двигуном  на основі плати ESP32                                    Stepper motor with remote control on ESP32

доцент, докт.техн. наук,

Вербицький Є.В.

5.

Чень Сянцай

Сенсорні мітки пристроїв інтернету речей

Sensor tags for devices in IoT

асистент, б/с Грамарчук Ю.О.

6.

Чень Цзюньюй

Система для моніторингу промислового обладнання

Monitoring systems of industrial equipment

доцент, канд.техн. наук,

Бондаренко О.Ф.

7.

Чжан Вентон

Імітація магнітного поля для супутників      Simulation of magnetic field for satellites

доцент, канд.техн. наук,

Коваленко Є.Ю.

8.

Чжан Інхуй

Хмарні сервіси для аналізу та керування розумного будинку

Cloud services for analysis and control of smart house

зав.кафедри, докт. техн. наук

Ямненко Ю. С.

 

 

.