Жуйков Валерій Якович


 • Курс: Електроніка
 • Каб.: 115-12
 • Телефон: +38 (044) 204-8122
 • CV

Професор, доктор технічних наук.
Науковий керівник кафедри промислової електроніки, декан факультету електроніки.

Жуйков Валерій Якович 1945 року народження, доктор технічних наук, професор, декан (з 2003р.) факультету електроніки НТУУ „КПІ ім. І. Сікорського”.

Сформував  нові  наукові  напрямки:  1)теорія чисельно-аналітичних та топологічних методів аналізу процесів  та синтезу схем перетворювачів електричної енергії з змінною структурою; 2) випереджувальне керування вентильними перетворювачами; 3) хаотичні процеси в системах силової електроніки.

Є автором і співавтором 423 наукових та методичних робіт, серед яких 19 монографій, 34 підручників, 11 навчальних посібника, 65 авторських свідоцтв і патентів. За досягнення у науковій роботі В.Я. Жуйкова у 1981, 1984, 1987 роках  нагороджено грамотами Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, а у 2001 році знаком Міністерства  освіти і науки України «За наукові досягнення». У 1989 році нагороджений знаком «Изобретатель СССР». Нагороджений дипломами другого ступеня НТУУ „КПІ”: у 2003р. – за монографію; 2005р. – за навчальний посібник; 2011р. – за підручник.  У 1979 році В.Я.Жуйкова нагороджено медаллю Академії наук УРСР з премією для молодих вчених, а в 2002 році премією С.О.Лебедєва за цикл робіт „Елементи теорії та методи побудови напівпровідникових та твердотільних  перетворювачів електроенергії. З 2008р. – Заслужений діяч науки і техніки України.

Професором Жуйковим В.Я.  створена наукова школа з вказаного напрямку. Ним підготовлено 7 докторів та 35 кандидатів технічних наук, з яких 6 – для інших країн. Голова спеціалізованої вченої ради Д26.002.19 НТУ України «КПІ», та член спеціалізованої раді  Інституту Електродинаміки НАН України.  Керівник постійно діючого наукового семінару НАН України  «Напівпровідникові перетворювачі у пристроях промислової електроніки» Голова учбово-методичної комісії Міністерства  освіти і  науки України з напрямку «Електроніка». Професор Жуйков В.Я. співпрацює з закордонними університетами. Виступав з лекціями у Китаї, Польщі, Швеції, Болгарії. Наукові монографії видані у США, Словакії та  в електронному вигляді у Польщі. Член IEEE.

Сторінка в Google Scholar: scholar.google.com.ua/citations?user=zJ-6_EsAAAAJ&hl=uk

Публікації:

 1. Zhuikov V., Petergerya Yu. Use of discrete transformation at oriented basis for transferring of information during the hindrances // International Workshop on Acoustic Noise and Other Aspects of Power Electronics Compatibility PEDC-1999. – Poland. – Slubice: Technical University Press. – P.87-96.
 2. Zhuikov V., Petergerya J. Intellectual systems to control energy generation and consumption in local objects // Proceeding of 2-nd Conference “Power Electronic Devices Compatibility” PEDC-2001. – Poland. – Zielona Gora: Technical University Press. – P.208-212.
 3. Zhuikov V., Petergerya J., Sobolev A. Application of Geometric Approach to Analysis of Processes in Matrix Converters // Elektrotechnika Prady Niesinusoidalne. VI Szkola – Konferencja. Materialy Konferencyjne. – Zielona Gora, 2002. – P.255-260.
 4. Sobolev A., Petergerya Y., Zhuikov V. Invariant System with Matrix Converter // 3rd International Workshop Compatibility in Power Electronics. Gdansk – Zielona Gora, 2003. – P.85-87
 5.  Zhuikov V., Petergerya Y. Ivanin O. Optimization of electrical energy consumption using fuzzy logic // 3rd International Workshop Compatibility in Power Electronics – CPE 2003, Poland.
 6. Y. Zhuikov, T.A. Tereshchenko, V.V. Pilinskiy, Y.V. Khokhlov, J.S. Petergerya: Spread Spectrum Transmission with use of the m-Ary Modulating Code Sequences // 4-th International Workshop CPE-2005, Poland, 2005, CD-ROM, Topic 4.12
 7. Valery Zhuikov, Julia Petergerya. Consumption Control at Local Objects Using Delaying m-Filters // TCSET’2006, February 28 – March 4, 2006, Lviv-Slavsko, Ukraine. – P.216-217
 8. .М. Рассамакін, Є.Ю. Коваленко, О.В. Будьонний, В.Я. Жуйков Система електрозабезпечення наносупутника «Kpitansat -1» НТУУ «КПІ» // збірник робіт конференції “13 Ukrainian Conference of Space Research 2013”, с. 128
 9. Valeriy Zhuikov, Nikolay Kuznietsov. Modeling of Electrical and Vibration Signals of Transformers with Different Magnetic Properties // Proceedings of the XXXIII Internationfl Scientific Conference ELNANO 2013, Kyiv, Ukraine. p. 373-377
 10. Valerii Zhuikov, Anna Kyselova Integration of context-aware control system in Microgrid Proceedings of the XXXIII Internationfl Scientific Conference ELNANO 2013, Kyiv, Ukraine. p. 386-390
 11. В.Я. Жуйков, Е.В. Вербицкий, Е.С. Осипенко Формирование синусоидального напряжения разнотипными источниками энергии // Энергосбережение энергетика энергоаудит, Специальный выпуск, Т.2., №8(114) Харьков, 2013, с. 104-106
 12. В.Я. Жуйков, Н.Н. Кузнецов Использование информативных групп компенсации // Энергосбережение энергетика энергоаудит, Специальный выпуск, Т.2., №8(114) Харьков, 2013, с. 144-146
 13. Жуйков В.Я., Матийко А.А. Структура хаотических процессов в преобразователе напряжения // Технічна електродинаміка – Київ, 2014, № 4, с. 67-69.
 14. Жуйков В.Я. Метод принятия решений по управлению сетью с полупроводниковыми преобразователями электроэнергии/ Жуйков В.Я., Киселев Г.Д., Киселева А.Г.// Технічна електродинаміка. – 2014. – №5 – С.38-40.
 15. Zhuikov V.Ja., Verbitskyi I.V., Kyselova A.G. Kotelnikov Double Series of Modulating SignalsWith Limited Spectrum // 2014 IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS) Proceedings. – 2014. – pp.18-20.
 16. Valery Zhuikov, Kateryna Osypenko Compensator currents form determination considering wind generator aerodynamic resistance // 2014 IEEE International Conference on INTELLIGENT ENERGY AND POWER SYSTEMS (IEPS) Proceedings. Kyiv, 2014. – pp.168-170

 Монографії:

 1.  Блинов И.В., Денисюк С.П., Жуйков В.Я., Кириленко А.В., Киселева А.Г., Лукьяненко Л.Н., Осипенко Е.С., Павловский В.В., Парус Е.В., Сопель М.Ф., Стелюк А.О., ТанкевичС.Е. Интеллектуальные электроэнергетические системы: элементы и режимы: Под общ. ред. акад. НАН Украины А.В. Кириленко / Институт электродинамики НАН Украины. – К.: Ин-т электродинамики НАН Украины, 2014. – 408с.