Пристрої перетворювальної техніки -2

2 Робоча навчальна програма ППТ-3

4 Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт ППТ

5 Завдання на самостійну роботу студентам (СРС) ППТ-3

9 РСО кредитного модуля ППТ-3

11 Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з кредитного модулю ППТ-3

12 Індивідуальні завдання РГР

13 Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання РГР

15 Завдання на модульні контрольні роботи ППТ-3

16 Конспект лекцій з дисципліни ППТ-3

17 Контрольні питання на екзамен ППТ-3

18 Екзаменаційні білети ППТ-3