Дисципліни ОПП Електронні компоненти і системи – Бакалавр електроніки

Цикл загальної підготовки

Обов’язкові компоненти ОП

Математичний аналіз

Аналітична геометрія

Фізика

Інженерна та комп'ютерна графіка

Персональні комп'ютери

Основи програмування

Програмування

Алгоритмічні мови

Обчислювальна математика

Економіка та організація виробництва

Охорона праці та цивільний захист

Основи аналітичної механіки та теорії коливань

Фізичні основи електроніки

Теорія електричних кіл

Імовірнісні основи обробки даних

Схемотехніка

Мікропроцесорна техніка

Вибіркові компоненти ОП

Екологічні навчальні дисципліни

Історичні навчальні дисципліни (блок 1)

Україномовні навчальні дисципліни (блок 2)

Філософські навчальні дисципліни (блок 3)

Психологічні навчальні дисципліни (блок 4)

Правові навчальні дисципліни (блок 5)

Фізичне виховання або основи здорового способу життя

Іноземна мова

Іноземна мова професійного спрямування

 

Цикл професійної підготовки

Обов’язкові компоненти ОП

Техніка вимірювань

Інформаційні технології

Об'єктно-орієнтоване програмування

Теорія поля

Теорія інформації та обробки сигналів

Електромагнітна техніка

Аналіз та розрахунок електронних схем

Конструювання та моделювання в електроніці

Енергетична електроніка

Матеріали і компоненти електроніки

Цифрові інформаційні системи

Пристрої перетворювальної техніки

Мікропроцесорні пристрої

Вибіркові компоненти ОП

Навчальна дисципліна з твердотільної електроніки

Навчальна дисципліна з квантової електроніки

Навчальна дисципліна з функціональної електроніки

Навчальна дисципліна з енергозбереження та енергоефективності