Дисципліни ОПП Електронні прилади та пристрої – Бакалавр електроніки

Цикл загальної підготовки

 

Обов’язкові компоненти ОП

 

Математичний аналіз

Аналітична геометрія

Фізика

Інженерна та комп'ютерна графіка

Персональні комп'ютери

Основи програмування

Програмування

Алгоритмічні мови

Обчислювальна математика

Економіка та організація виробництва

Охорона праці та цивільний захист

Основи аналітичної механіки та теорії коливань

Фізичні основи електроніки

Теорія електронних кіл

Імовірнісні основи обробки даних

Схемотехніка

Основи мікропроцесорної техніки

 

Вибіркові компоненти ОПП

 

Екологічні навчальні дисципліни

Історичні навчальні дисципліни (блок № 1)

Україномовні навчальні дисципліни (блок № 2)

Філософські навчальні дисципліни (блок № 3)

Психологічні навчальні дисципліни (блок № 4)

Правові навчальні дисципліни (блок № 5)

Фізичне виховання або основи здорового способу життя

Іноземна мова

Іноземна мова професійного спрямування

 

 

Цикл професійної підготовки

 

Обов’язкові компоненти ОПП

 

Теорія сигналів

Хімія

Об‘єктно-орієнтовне програмування

Обчислювальні системи та мережі

Вакуумна та плазмова електроніка

Теорія поля

Моделювання в електроніці

Прикладна оптика

Теорія інформації

Квантова електроніка

Мікрохвильова електроніка

Електронні системи

Функціональна електроніка

 

Вибіркові компоненти ОПП

 

Метрологічні навчальні дисципліни

Навчальні дисципліни з матеріалів та компонентів електроніки

Навчальні дисципліни з прикладної електроніки

Навчальні дисципліни з фізичної електроніки

Навчальні дисципліни з технологічних основ електроніки

Навчальні дисципліни з електроніки перетворювальних систем

Навчальні дисципліни з енергетичної електроніки