Розклад захисту магістерських дисертацій

РОЗКЛАД
захисту магістерських дисертацій
іноземних студентів групи ДС-02мн

студентів за спеціальністю 171 Електроніка
Освітня програма - Електронні компоненти і системи
кваліфікація - магістр з електроніки
кафедри електронних пристроїв та систем
денної форми навчання

Комісія 17.18

Голова комісії:
Вербицький Є.В., д.т.н., доц., в.о. зав. каф. ЕПС, доц. каф. ЕПС
Члени комісії:
Бондаренко О.Ф., к.т.н., доц., доц. каф. ЕПС
Коваленко Є.Ю, к.т.н., доц. каф. ЕПС

Миколаєць Д.А., к.т.н., доц. каф. ЕПС
Секретар комісії:
Батрак Л.М., к.т.н., доц., доц. каф. ЕПС

 

Дата

Час

Аудиторія

Кількість захистів

20.06.2022 р.

13:00

307-12

4

21.06.2022 р.

13:00

307-12

4

22.06.2022 р.
(резервний)

13:00

307-12

 

 

Дата захисту 20.06.2022

 

№ п/п

ПІБ

Тема дисертації

Науковий керівник

1.

Вен Мен

Інтелектуальна біометрична система моніторингу кліматичних параметрів

Intelligent biometric home climate monitoring system

старший викладач, б/з                  Сарибога Г.В.

2.

Го Вей

Компенсація обмінної потужності в системі живлення дрону

Exchange power compensation in power system of drone

доцент, канд.техн. наук,
Миколаєць Д.А.

3.

Лю Сяоюй

Система живлення безпілотного літального апарату

Power system of unmanned aircraft vehicle

доцент, канд.техн. наук,
Миколаєць Д.А.

4.

Чен Сюань

Дистанційне керування кроковим двигуном на основі плати ESP32

Stepper motor with remote control on ESP32

доцент, докт.техн. наук,
Вербицький Є.В.

 

Дата захисту 21.06.2022

 

№ п/п

ПІБ

Тема дисертації

Науковий керівник

1.

Чень Сянцай

Сенсорні мітки пристроїв інтернету речей

Sensor tags for devices in IoT

асистент, б/с Грамарчук Ю.О.

2.

Чень Цзюньюй

Система для моніторингу промислового обладнання

Monitoring systems of industrial equipment

доцент, канд.техн. наук,
Бондаренко О.Ф.

3.

Чжан Вентон

Імітація магнітного поля для супутників

Simulation of magnetic field for satellites

доцент, канд.техн. наук,
Коваленко Є.Ю.

4.

Чжан Інхуй

Хмарні сервіси для аналізу та керування розумного будинку

Cloud services for analysis and control of smart house

зав.кафедри, докт. техн. наук
Ямненко Ю. С.

 

 

.

РОЗКЛАД
захисту магістерських дисертацій
студентів за спеціальністю 171 Електроніка
Освітня програма - Електронні прилади та пристрої
кваліфікація - магістр з електроніки
кафедри електронних пристроїв та систем
денної форми навчання

Комісія 17.6

Голова комісії:
Писаренко Л.Д., д.т.н., проф., проф. каф. ЕПС
Члени комісії:
Вербицький Є.В., д.т.н., доц., в.о. зав. каф. ЕПС, доц. каф. ЕПС
Кузьмичев А.І., д.т.н., проф., проф. каф. ЕПС
Мельник І. В., д.т.н., проф., проф. каф. ЕПС
Секретар комісії:
Батрак Л.М., к.т.н., доц., доц. каф. ЕПС

 

 

Дата

Час

Аудиторія

Кількість захистів

14.06.2022 р.

12:00

108-12

2

15.06.2022 р.
(резервний)

12:00

108-12

 

 

Дата захисту 14.06.2022

№ п/п

ПІБ

Тема дисертації

Науковий керівник

1.

Кивгило Владислав Михайлович Система хімічного захисту від комах Доц., доц., к.т.н. Цибульский Л.Ю.

2.

Сергійчук Віктор Володимирович Фоточутливий сенсор Холла з підвищеним динамічним діапазоном чутливості Ст. викл., к.т.н. Олійник О.О.

 

Дата захисту 15.06.2022

№ п/п

ПІБ

Тема дисертації

Науковий керівник

1.

     

2.

     

 

 

.

РОЗКЛАД
захисту магістерських дисертацій
студентів за спеціальністю 171 Електроніка
Освітня програма - Електронні прилади та пристрої
кваліфікація - магістр з електроніки
кафедри електронних пристроїв та систем
заочної форми навчання

Комісія ___

Голова комісії:
____________
Члени комісії:
____________
____________
____________
Секретар комісії:
____________

 

Дата

Час

Аудиторія

Кількість захистів

- - - -
- - - -
- - - -

 

Дата захисту ___________

№ п/п

ПІБ

Тема дисертації

Науковий керівник

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

 

.